Ikast-Brande Kommune har via ulovligt serviceniveau, forkerte afgørelser og i direkte modstrid med vejledning fra Ankestyrelsen bragt en piges uddannelse i fare.

Det er groft, at en kommune på den måde sætter hjemmestrikkede regler over lovgivning og ankesystem.
Det er endnu mere groft, fordi det ikke alene går ud over en konkret pige, men er udtryk for en generel ulovlig administration, der har til formål at spare penge frem for at hjælpe mennesker, der har brug for hjælp. Muskelsvindfonden har derfor indbragt sagen for Tilsynet.

Den glædelige baggrund er, at Emma Daniel fylder 18 år 6. januar. For Emma, der har en muskelsvindsygdom, er det vigtigste i den forbindelse, at hun også efter sin 18 års fødselsdag er sikret transport til sin uddannelse. I dag kører hendes mor hende, men den tabte arbejdsfortjeneste, hun får for at kunne klare kørslen, stopper når Emma bliver 18 år. Igennem lang tid har Emma troet, at løsningen var en bil, som hun selv kunne køre. Men Ikast-Brande kommune gav afslag på tilskud til kørekort med den begrundelse, at Emmas behov for kørekort ikke adskiller sig væsentligt fra andre jævnaldrende samt, at det er Ikast-Brandes serviceniveau, at der ikke gives tilskud til erhvervelse af kørekort.
Det er klart ulovligt at lave et serviceniveau, der er i modstrid med loven, men det ville kommunen ikke erkende. Derfor klagede Emma til Ankestyrelsen, som i sin afgørelse gav hende fuldt medhold.
”Kun hvor omfanget og de samlede udgifter til køreundervisning og særlige indretninger står i misforhold til graden af selvhjulpenhed, som kan opnås ved at føre egen bil, bør der gives afslag på tilskud til kørekort, selvom betingelserne for støtte til køb af bil er opfyldt.”, skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse.

I Emmas tilfælde får kommunen meget for de penge, den skal give i støtte. Et kørekort gør blandt meget andet Emma i stand til selv at køre i skole. Uden kørekort vil hun fortsat hver dag have brug for at blive kørt. Kommunen erklærer sig da også enig i, at Emma bliver væsentligt mere selvhjulpen ved at få kørekort.

Selv efter at have fået afgørelsen fra Ankestyrelsen fastholdt kommunen, at Emma selv skal betale ”grundpakken” i sit kørekort. Da Muskelsvindfonden derfor kontakter sagsbehandleren, er der ingen form for ydmyghed over at være blevet irettesat grundigt af Ankestyrelsen – tværtimod. Det lykkes at overtale sagsbehandleren til at kontakte Ankestyrelsens juridiske hotline for at afklare om kommunen eller Muskelsvindfonden har ret i sin udlægning af lovgivningen. Da Ankestyrelsens svar giver Muskelsvindfonden ret, fastholder Ikast-Brande Kommune sit afslag med en begrundelse om, at den juridiske hotline kun er vejledende. Det er helt grotesk, at kommunen på den måde fastholder en klart ulovlig praksis på trods af tilstrækkelig viden om at det er ulovligt.

Resultatet er, at Emma her og nu ikke ved, hvordan hun efter 6. januar skal komme til og fra skole.