Muskelsvindfonden ønsker at kunne sende glade gæster hjem fra Grøn Koncert og Cirkus Summarum. Overskuddet fra arrangementerne går til Muskelsvindfondens arbejde med at forbedre forholdene for mennesker med muskelsvind. Vi kan kun skabe overskud, når vi skaber gode oplevelser. Og da vi ved, at sikkerhed og tryghed er væsentlige parametre i den samlede publikumsoplevelse, ønsker vi ikke noget overladt til tilfældighederne, når vi samler 300.000 gæster årligt.

Event Safety - Muskelsvindfonden
Storulykke-øvelse med Event Safety. Foto: Jakob Boserup

Muskelsvindfondens sikkerhedsafdeling – kaldet Event Safety – blev etableret i 2003 med det formål at sikre et højt niveau for sikkerhed og tryghed både for de mange frivillige medarbejdere og for de mange tusinde gæster, der hvert år besøger Muskelsvindfondens koncertarrangementer. I dag – 10 år efter – er Event Safety med til at sætte nye standarder indenfor sikkerhed og tryghed på arrangementer og events året rundt gennem vores samarbejde med koncert- og festivalarrangører, messe- og udstillingscentre og forlystelsesparker over alt i Danmark. Gennem vores undervisnings- og træningsaftaler er vi også med til at uddanne medarbejdere i danske virksomheder i både sikkerhed og basal eller avanceret førstehjælp.

Event Safety - Muskelsvindfonden
Storulykke-øvelse med Event Safety. Foto: Jakob Boserup

Event Safety består af to fastansatte medarbejdere og 100 frivillige medarbejdere, der er uddannede som enten event vagter eller førstehjælpsbehandlere og – assistenter. Sammen leverer vi sikkerhed og tryghed til koncertarrangementer, festivaler og events med alt fra 500 til 80.000 gæster på ca. 150 arrangementsdage årligt. Overskuddet fra driften af Event Safety går også til Muskelsvindfondens arbejde.

 

Forretningsområder

Event Safety arbejder med fire forretningsområder.

Sikkerhedsplanlægning før og sikkerhedsledelse under afvikling

Sikkerhedsplanlægningen til store arrangementer starter ofte et helt år i forvejen. Event Safety udarbejder sikkerhedsmanualer bestående af risikovurderinger og beredskabsplaner til en lang række arrangementer og events året rundt. Vi varetager kontakten til relevante myndigheder, indhenter tilladelser og forestår implementering af sikkerhedsmæssige tiltag, så vores kunder kan indfri de krav, som myndighederne stiller til arrangementernes sikkerhedsmæssige gennemførelse. Event Safety kan også påtage sig den taktiske og operative sikkerhedsledelse, når arrangementet skal afvikles.

Event vagt beredskab

Vores medarbejdere i Event vagt-afdelingen har alle gennemført den af Dansk Live udbudte Event Vagt-uddannelse på 53 timer. Uddannelsen er udviklet af Muskelsvindfonden i samarbejde med Tivoli Copenhagen og Dansk Live. Uddannelsen indeholder bl.a. jura, selvforsvar, førstehjælp, brandbekæmpelse, konflikthåndtering, psykologi, kollegastøtte og træning i håndtering af store ulykker. Uddannelsen skal fornyes hver 2. år.

Event Safety - Muskelsvindfonden
Storulykke-øvelse med Event Safety. Foto: Jakob Boserup

Præhospitalt beredskab

Event Safety’s præhospitale afdeling leverer akutbehandling og førstehjælp til en lang række store og små begivenheder året rundt. Afdelingens personale består af 2 kompetenceniveauer. Vores førstehjælpsbehandlere har gennemført 235 timers uddannelse i akutbehandling, observationsteknik og småskade-behandling. Førstehjælpsbehandlernes kompetencer matcher de kompetencer, som findes i ambulancetjenesten. Førstehjælpsassistenterne har 175 timers uddannelse. Alt personale i den præhospitale afdeling bliver eksamineret 2 gange årligt med speciallæge i anæstesi som censor.

Uddannelse og træning

Event Safety leverer træning og uddannelse i både sikkerhed og førstehjælp. Vores instruktører medvirker bl.a. på Dansk Live’s instruktørteam, som varetager undervisningen på Event Vagt-uddannelsen. Vores førstehjælpsuddannelser henvender sig til virksomheder og organisationer og kan skræddersyes til både det helt basale og til det avancerede niveau (First Responder), der tager udgangspunkt i risiko og behov i den enkelte virksomhed.

 

Muskelsvindfondens Event Safety Crew søger nye førstehjælpsassistenter

Event Safety søger frivillige og ulønnede førstehjælpsassistenter til opstart på uddannelseshold 8. Uddannelsen vil blive afviklet i efteråret 2016 og foråret 2017. Ansøgningen og eventuelle spørgsmål sendes til Mads Tofte.

Læs mere.

 

 

Muskelsvindfondens Event Safety Crew søger nye Event Vagter til vores Securityafdeling

Event Safety søger løbende et antal frivillige og ulønnede Event Vagter til opstart på uddannelse i løbet af 2016.

Læs mere.

 

Kontakt

Event Safety  på eventsafety@muskelsvindfonden.dk