Har du ikke mulighed for at deltage i Landsmødet den 25. maj 2019, kan du brevstemme.

Fra den 1. maj til den 22. maj 2019 er der åbent for at afgive stemme pr. brev til valg af formand, næstformand og repræsentantskab. Kandidaterne på brevstemmesedlerne er de kandidater, som har meldt deres kandidatur til Muskelsvindfonden senest den 26. april.

Sådan gør du

Alle medlemmer modtager i løbet af den 1. maj en mail med informationer og direkte adgang til afstemninger. Vi sender til den mailadresse, vi har i medlemssystemet, så vi håber, at du har opdateret din medlemsprofil, så vi har din rigtige mailadresse.

Du kan alternativt anmode om adgang til at brevstemme via brevstemme@muskelsvindfonden.dk. Når du klikker på selve mailadressen, vil den åbne dit eget mailprogram, hvor både mailadresse (brevstemme@muskelsvindfonden.dk), emnelinjen og en kort indholds-tekst vil være automatisk udfyldt. Det eneste, du skal gøre, er at trykke på send mail for at rekvirere adgang til at brevstemme.

Hav dit nem-id klar

Du vil herefter modtage et autosvar indeholdende et link til selve afstemningsmiljøet. Hav dit nem-id klar, da det er måden, du skal logge ind i systemet på. Systemet kigger i øvrigt efter din adresse, så hvis du har fået ny adresse og ikke har ændret den gamle i din medlemsprofil, så gør det nu: Medlemsomraade – Her kan du også tjekke, om dit kontingent er betalt og tjekke, om vi har den rigtige mailadresse.

Du får adgang til de tre afstemninger. Du skal/kan stemme på én formandskandidat, én næstformandskandidat og op til 7 kandidater til repræsentantskabet. Du kan i alle tre tilfælde også vælge at stemme blankt.

Medlemmer mellem 16 – 18 år kan bestille Nem-id hos Digitaliseringsstyrelsen.

VIGTIGT: Oplysninger i medlemsystemet skal være korrekte

Du kan ikke stemme, hvis dine oplysninger i medlemssystemet er mangelfulde fx manglende husnummer i adressen eller hvis de er forkerte. Derfor er det vigtigt, at du får rettet dine oplysninger med det samme. Der går cirka et døgn før du kan stemme efter du har redigeret dine oplysninger, da de skal synkronisere. Login og ret oplysningerne her

Præmisser for stemmeret ifølge vedtægten

Ifølge Muskelsvindfondens vedtægt reguleres afstemninger om personvalg af to paragraffer:

  • 5.04 Stemmeret på landsmødet er betinget af betalt kontingent, og at medlemmet er fyldt 15 år.
  • 5.05 Hvert medlem kan ved valg af formand, næstformand og valg af medlemmer til repræsentantskabet udøve sin stemmeret enten ved personligt fremmøde på landsmødet eller ved at fremsende rekvireret stemmeseddel til Muskelsvindfonden, som for at være gyldig skal være kommet frem inden tre hverdage før landsmødet.

Sikkerhed og validering

For at sikre anonymiteten ved afgivelse af brevstemmer sker det i år via nem-id validering. Dette foregår via et online afstemningssystem, nemlig Assembly Voting, i en automatiseret proces, som sikrer, at afstemningen foregår anonymt og efter Muskelsvindfondens vedtægter.

Da det er et online afstemningssystem, vil alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, kunne tilgå afstemningssystemet i brevafstemningsperioden. Det vil den 25. maj 2019 kl. 11 blive tjekket, om alle, der har afgivet brevstemme, har betalt kontingent. Alle brevstemmer afgivet af medlemmer, der ikke har et gyldigt betalt kontingent (dvs. stort medlemskab) på selve valgdagen kl. 11.00, vil blive annulleret. Dette sker automatisk via en elektronisk sortering i afstemningssystemet.

Det skal du være opmærksom på:

  • Deadline for at brevstemme er den 22. maj 2019.
  • Medlemmer med stort medlemskab, der melder sig ind i brevstemme-perioden, kan først opnå stemmeret 2. hverdag efter oprettelse,hvis der betales via kontooverførsel. Det vil sige, at hvis der oprettes et medlemskab i perioden fredag til søndag, vil man først kunne stemme fra tirsdag. Dette skyldes, at medlemsbetaling først skal være registeret, før medlemmet kan blive overført til afstemningssystemet. Sidste frist for oprettelse af nye medlemmer via kontooverførsel er således 20. maj for at kunne nå at brevstemme.
  • Beslutter du dig for at møde op til selve Landsmødet den 25. maj 2019, kan du få annulleret din brevstemme og deltage i afstemningen på selve landsmødet. Dette foregår også via en automatiseret sorteringsproces i afstemningssystemet. Denne proces skal være afsluttet kl. 11, så sørg for at blive registreret korrekt inden lørdag kl. 11.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Muskelsvindfondens CRM-koordinator Michael Sølvsten: mls@muskelsvindfonden.dk