Har du ikke mulighed for at deltage i Landsmødet den 25. maj, så kan du afgive stemme pr. brev.

Fra den 1. maj til den 22. maj er der åbent for at afgive stemme pr. brev til valg af formand, næstformand og valg til repræsentantskab. Kandidaterne på brevstemmesedlerne er de kandidater, som har meldt deres kandidatur til Muskelsvindfonden senest den 26. april.

Afstemning pr. brev foregår elektronisk. I løbet af april vil du her kunne læse mere om, hvordan du afgiver stemme pr. brev, og hvem du skal kontakte. Vær opmærksom på, at afstemning pr. brev kun kan ske, hvis du har tegnet stort medlemskab. Læs mere om medlemskaber her: Medlemskab – og tjek dit medlemskab her: Medlemsomraade  Så du er klar til at afgive stemme pr. brev fra den 1. maj.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne medlemskonsulent Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk