Ny efterårslejr skal give børn og forældre forsmag på sommerlejrene

Jane W. schelde

26. jun 2018

Sådan lyder tilbuddet til børn og unge med muskelsvind i alderen 10-14 år samt deres forældre i det brev, der i disse dage sendes ud fra Muskelsvindfonden.

Der er samtidig tale om et helt nyt initiativ, som Muskelsvindfondens medlemsafdeling har taget for at gøre noget ved den problematik, som foreningen har oplevet i de senere år: At færre og færre børn med muskelsvind har tilmeldt sig sommerlejrene.

Sjovt for alle i trygge rammer

Årsagerne til nedgangen i deltagertallet kan skyldes mange forhold, men én af dem er formentlig, at hverken børn eller forældre ved nok om, hvad en sommerlejr er. Børnene kan være utrygge ved at skulle afsted alene uden forældre, og forældrene er utrygge ved at sende deres børn af sted til fremmede omgivelser.

Derfor har medlemsafdelingen taget konsekvensen og stablet et nyt tilbud på benene, som skal give alle en forsmag på, hvad Muskelsvindfondens sommerlejre er.

”Både børn og forældre får et indblik i de aktiviteter, vi tilbyder, og får også baggrund, værdier og andres erfaringer med. Der vil køre adskilte børne- og voksenprogrammer det meste af tiden, men det bliver sjovt for alle. Børnene har en af deres forældre tæt på, samtidig med at de kan mærke, hvordan det er at deltage i aktiviteter uden forælderen,” siger medlemskonsulent Rikke Kaalund, der står for både sommer- og efterårslejrene.

Klubdage ændret til efterårslejr

Det nye tiltag betyder, at de hidtidige klubdage, som Muskelsvindfonden har tilbudt i efterårsferien til børn og unge i alderen 10-17 år, bliver droppet. Klubdagene bliver i stedet omdannet til efterårslejren for de 10-14 årige med en forælder og er dermed tænkt sammen med de kommende sommerlejre. Det betyder også, at der ikke bliver et tilbud for de 15-17-årige i efterårsferien.

”Vi har været nødt til at prioritere ressourcerne og har valgt at sætte ind i forhold til den yngste målgruppe, som vi mener, er vigtig at få fat i,” siger Rikke Kaalund, som understreger, at de børn og unge, der tilmelder sig efterårslejren i år, ikke er forpligtet til at deltage i Muskelsvindfondens sommerlejr næste sommer.

”Men vi håber, at de får lyst til det,” siger hun.

Vigtigt at få ballast og etablere venskaber tidligt

Succeskriteriet for efterårslejren er, at 50 procent af deltagerne i efterårslejren tilmelder sig en sommerlejr inden for to år.

”Vi ved jo, hvor vigtigt det er at få fat i børnene tidligt, så de kan nå at etablere venskaber og få mere ballast i at tackle deres handicap, inden de når teenagealderen. Netop i teenageårene får de sværere og sværere ved at spejle sig i deres andre kammerater, og så er det vigtigt at have et netværk med nogle, der ligner dem selv,” lyder erfaringen.

Andre udvalgte artikler til dig