Undersøgelse om beskæftigelse

Lene Lebech

03. maj 2021

Er du i arbejde? Vil du gerne i arbejde?

Beskæftigelsesudvalget under repræsentantskabet vil gerne vide mere om beskæftigelsesgraden bland medlemmerne i Muskelsvindfonden.

Den viden skal bruges til indsatser fremadrettet på beskæftigelsesområdet.

Vi skal vide hvad vi arbejder med, og den viden får vi bedst ved at spørge medlemmerne – så det gør vi nu!

SVAR PÅ SPØRGESKEMA INDEN DEN 20. MAJ

Svarer du på hele spørgeskemaet, kan du være med i en lodtrækning om et weekendophold for 6. pers. i et feriehus på Musholm Ferie – Sport – Konference.

Har du spørgsmål til skemaet, så kontakt medlemskonsulent Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk

Med venlig hilsen

Beskæftigelsesudvalget

Udfyld skema