Indlæg af: Jane W. Schelde

Indtryk samlet fra internationalt ALS-symposium

Fysioterapeut Signe Versterre var inviteret med til det internationale ALS-symposium i Dublin i december 2016. Hun giver sit bud på, hvad der sker på forskningsområdet inden for ALS ud fra de indtryk, hun fik under symposiet. Mens vi venter på, … Fortsættes

Vi kopierer adfærd, som andre har succes med

Rollemodeller giver os noget at stræbe efter og drømme om, og det giver os glæde, viser studier. Også forældre har en vigtig opgave som rollemodel for deres børn, uanset hvor meget forældrene kan eller ved, eller om børnene har andre … Fortsættes

Frivilligportræt

Ole Madsen 73 år, ingeniør ved Sweco, har arbejdet i udlandet i ca. 15 af mine 50 år på arbejdsmarkedet, enkemand. Siden 2012 frivillig på Cirkus Summarum og én-dags-crewer på Grøn Koncert i Næstved. Har ingen aktuelle planer om at … Fortsættes

Muskelkraft har fået nyt look

Februar-nummeret af Muskelkraft er netop udkommet og med fornyelser i både indhold og design. Muskelsvindfonden har lyttet til ros, ris og andre kommentarer, som vi har fået dels fra læserundersøgelsen i efteråret, dels fra fokusgruppeinterview med medlemmer. Et ønske fra … Fortsættes

ALS-forsker rykker ud til patienter i hele landet

Et mobilt laboratorium med centrifuge og en transportabel fryser skal skabe ny viden om ALS. Når læge og ph.d.-studerende Anne-Lene Kjældgaard fra Neuroanæstesiologisk Klinik på Rigshospitalet har en aftale med en patient, pakker hun bilen med pipetter, nåle, centrifuge og … Fortsættes

Unuanceret debat om aktiv dødshjælp

Jan Jakobsen, et af Muskelsvindfondens medlemmer har skrevet et indlæg om aktiv dødshjælp. Indlægget blev bragt som kronik i Politiken søndag den 8. januar 2016. Kronikken omhandler Jans egne perspektiver på emnet. Her kan du læse et uddrag af kronikken. Vil … Fortsættes