Indlæg af: Jane W. Schelde

Én udskiftning i Muskelsvindfondens bestyrelse

Muskelsvindfondens bestyrelse, som netop er blevet valgt på Muskelsvindfondens landsmøde i denne weekend, gav genvalg til de siddende medlemmer, med undtagelse af Sarah Glerup, som ikke ønskede genvalg. I stedet blev Ditte Guldbrand Christensen valgt ind. Ditte Guldbrand har tidligere … Fortsættes

Indtryk samlet fra internationalt ALS-symposium

Fysioterapeut Signe Versterre var inviteret med til det internationale ALS-symposium i Dublin i december 2016. Hun giver sit bud på, hvad der sker på forskningsområdet inden for ALS ud fra de indtryk, hun fik under symposiet. Mens vi venter på, … Fortsættes

Vi kopierer adfærd, som andre har succes med

Rollemodeller giver os noget at stræbe efter og drømme om, og det giver os glæde, viser studier. Også forældre har en vigtig opgave som rollemodel for deres børn, uanset hvor meget forældrene kan eller ved, eller om børnene har andre … Fortsættes

Frivilligportræt

Ole Madsen 73 år, ingeniør ved Sweco, har arbejdet i udlandet i ca. 15 af mine 50 år på arbejdsmarkedet, enkemand. Siden 2012 frivillig på Cirkus Summarum og én-dags-crewer på Grøn Koncert i Næstved. Har ingen aktuelle planer om at … Fortsættes

Muskelkraft har fået nyt look

Februar-nummeret af Muskelkraft er netop udkommet og med fornyelser i både indhold og design. Muskelsvindfonden har lyttet til ros, ris og andre kommentarer, som vi har fået dels fra læserundersøgelsen i efteråret, dels fra fokusgruppeinterview med medlemmer. Et ønske fra … Fortsættes

ALS-forsker rykker ud til patienter i hele landet

Et mobilt laboratorium med centrifuge og en transportabel fryser skal skabe ny viden om ALS. Når læge og ph.d.-studerende Anne-Lene Kjældgaard fra Neuroanæstesiologisk Klinik på Rigshospitalet har en aftale med en patient, pakker hun bilen med pipetter, nåle, centrifuge og … Fortsættes