Indlæg af: Kommunikationsafdelingen

Grøn udsolgt på Amager

Grøn 2019 er i dag skudt i gang med stor succes på en udsolgt Tiøren på Amager. Forsalget til årets koncerter har været historisk højt, og det var med ekstra festfyrværkeri, at konferencier Jacob Haugaard indtog Grøn-scenen her til eftermiddag. … Fortsættes

Folkemødet blev en succes

Onsdag i sidste uge valfartede politikere, interesseorganisationer, virksomheder og foreninger atter til Bornholm for at deltage i Folkemødet 2019. Muskelsvindfonden var også med, som arrangør, debattør og eventmager. Den 25. maj i år fik Muskelsvindfonden ny formand; den 29-årige Simon … Fortsættes

Opgør med det perfekte helvede

Det seneste år har ord som nulfejlskultur, perfekthed og tolvtals-piger været debatteret. Ønsket om det perfekte liv går på tværs af alder, køn, handicap – og det gør angsten omkring perfektheden også. Muskelsvindfonden ønsker nu et opgør med perfektheden, og … Fortsættes

Vi fik handicap på dagsordenen

For første gange i mange år har handicapområdet fået en større plads i valgkampen. Det er ikke alene Muskelsvindfondens fortjeneste, men de mange fortællinger bag #enmillionstemmer. Handicappolitik er uden tvivl kommet i fokus efter #enmillionstemmer gik i luften, og det … Fortsættes

Udskiftning i Muskelsvindfondens bestyrelse

I dag mødtes Muskelsvindfondens nye formand, Simon Toftgaard Jespersen, med det nyvalgte repræsentantskab for første gang, og der blev blandt andet valgt bestyrelsesmedlemmer til Muskelsvindfondens bestyrelse. Traditionen tro mødes det nye repræsentantskab dagen efter Muskelsvindfondens landsmøde, som blev afholdt i går … Fortsættes

Der er åbnet for brevafstemning

Brevafstemning til Landsmødet 2019 foregår digitalt fra d. 1. maj – 22. maj 2019. Medlemmer med “stort medlemsskab” kan rekvirere den digitale stemmeseddel hos Muskelsvindfonden ved at sende en mail til brevstemme@muskelsvindfonden.dk. Dit medlemskontingent skal være betalt senest d. 18. … Fortsættes

Debat og bildæk

Kom og spark bildæk med Jason Watt og bliv klogere på politikernes visioner og ønsker for de kommende fire års social- og handicappolitik. I forbindelse med folketingsvalget afholdes arrangementet ‘Debat og bildæk’ d. 9. maj 2019. Her kan deltagrne, gennem … Fortsættes

Kom til Grøn 2019

Igen i år kan medlemmer med “stort medlemsskab” købe op til 4 billetter til Grøn med 50 % rabat. Medlemskabet koster 200 kr, og det skal være oprettet senest den 1. juni 2019. Link til rabat kommer i juni Mellem … Fortsættes