Når du tager af sted som frivillig på arrangementer for Muskelsvindfonden, vil du opleve, at hvert enkelt arrangement har sin helt egen charme. På nogle arrangementer vil du møde rigtig mange mennesker og rigtig meget larm, mens du på andre arrangementer vil opleve en mere hyggelig stemning og knapt så mange frivillige.

At være frivillig i Muskelsvindfonden er at indtræde i en helt særlig kultur. Du vil opleve, at crewet består af mange forskellige typer, har mange traditioner og ”uskrevne regler” og altid er klar til at tage imod nye medlemmer i gruppen.

Hvis du vil vide mere om frivilligheden og kulturen, vil vi opfordre dig til at læse frivillighedshåndbogen, som du finder her.

Bogen vil præsentere dig for vores forskellige arrangementer, og bagest i bogen kan du læse en beskrivelse af Muskelsvindfonden og muskelsvind.

 

Hvad forventer vi af dig:

• At du er fyldt 18 år.
• At du kan fremvise en ren straffe- og børneattest
• At du er positiv, bidrager til fællesskabet og udøver Plads til Forskelle
• At du tager ansvar og er en teamplayer
• At du hjælper andre med at løse deres opgaver
• At du bidrager med arbejdsindsats i samme omfang som andre frivillige