Muskelsvindfonden er en landsdækkende organisation, der arbejder for, at mennesker med muskelsvind kan leve et aktivt liv og tage del i samfundet.

Det kræver, at samfundet på sin side er rummeligt og værdsætter mangfoldigheden. Derfor er vores vision et samfund med plads til forskelle.

Kernen i Muskelsvindfondens medlemsarbejde er at skabe rammer, der støtter og udvikler personer med muskelsvind samt deres pårørende til at skabe det bedst mulige liv efter eget valg. Vores indsamlingsetik er, at “vi samler på oplevelser, mens vi samler ind”, og derfor er vores hovedindtægtskilder Grøn og Cirkus Summarum. Læs mere her.

Få et overblik over, hvad vi gør

Børne- og unge-arbejde
Muskelsvindfonden arrangerer sommerlejre og klubdage, hvor børn og unge med muskelsvind bliver rustet til et aktivt liv med selvværd.

Forældregrupper og familieweekend
Muskelsvindfonden har oprettet 7 forældregrupper med i alt 80 familier, hvor erfaringsudveksling, samvær og netværk er nøgleordene. Der bliver også hvert år afholdt en frilufts-fædre-weekend med børn.

Medlemsgrupper
Muskelsvindfonden støtter over 21 medlems- og netværksgrupper for personer, der selv har muskelsvind og 12 pårørendegrupper for ægtefæller eller børn af personer med muskelsvind.

Formålet med alle medlemsgrupper er at styrke det enkelte menneske med muskelsvind og de pårørende til at leve det liv, de ønsker. Til at tage del i samfundet og bidrage med de kræfter og kompetencer, hver enkelt har.

Skabe synlighed
Muskelsvindfonden fortæller de mange gode historier om medlemmernes liv. Et af de største problemer er samfundets manglende forventninger til mennesker med et handicap og manglende viden om deres ressourcer. Fordomme og manglende viden kan betyde, at drømmen om et job eller en kæreste er svær at indfri, hvis man har muskelsvind.

Forskning og rehabilitering
Muskelsvindfondens samler mennesker med muskelsvinds erfaringer, undersøger og afprøver behandlingsformer, hjælpemidler og andre tiltag og deltager i undersøgelser, projekter m.v. I RehabiliteringsCenter for Muskelsvind er der opbygget en stor viden, som både respekteres og efterspørges internationalt.

Handicappolitisk indsats
Muskelsvindfondens handicappolitiske indsats gennem 40 år har været medvirkende til flere fremskridt på det sociale og sundhedsfaglige område: f.eks. indførelsen af en hjælperordning, regler for dækning af merudgifter, når man har et handicap, oprettelsen af specialafdelinger for respirationsbehandling, vederlagsfri fysioterapi m.m.

Arbejdet er stadig vigtigt, hvis mennesker med muskelsvind (eller andre handicap) skal have de samme muligheder som andre borgere for at udvikle sig og deltage i samfundet.

Musholm, Ferie – Sport – Konference
Musholm, Ferie – Sport – Konference er et af verdens mest universeldesignede ferie- og konferencecentre. Det vil sige at design og funktionalitet smelter sammen, så gæster – uanset om de har et handicap eller ej – kan få et godt ophold på ferie- og konferencecenteret. Musholm er desuden den største socialøkonomiske virksomhed på Vestsjælland, og Muskelsvindfonden håber, at det unikke sted vil inspirere til mere arkitektur med plads til forskelle i resten af verden. Musholm er et sted, hvor mennesker med og uden handicap kan mødes og få oplevelser sammen. Et minibillede på det Danmark Muskelsvindfonden arbejder for.

Indsamlingsprojekter

Muskelsvindfonden skaffer penge til foreningens arbejde ved bl.a. at arrangere store kulturbegivenheder som Grøn Koncert og Cirkus Summarum. Arrangementer, som foreningen laver i samarbejde med henholdsvis Tuborg og Danmarks Radio.

Muskelsvindfonden har igennem foreningens over 40- årige historie opbygget en stor ekspertise i at opbygge og afvikle store koncertarrangementer og andre events –  kulturelle oplevelser, som rammer bredt, og hvor vi samtidig får mulighed for at skubbe til fordomme og uvidenhed omkring handicap og formidle vores vision om et rummeligt samfund.

Når publikum på Grøn Koncert kan opleve Simon TJ – en ung, fremadstormende og rapkæftet fyr med muskelsvind i kørestol – indtage scenen som konferencier sammen med Jacob Haugaard, så gør det en forskel.

Og når pladsen foran cirkusteltet ved Cirkus Summarum er indrettet, så alle kan få oplevelser, uanset om de har et handicap eller ej, så viser vi, hvad vi mener med inklusion: Det er sjovest, når alle er med. Derfor har vi også indrettet både karrusellen og gyngerne, så børn i kørestol også kan få en tur – og vi giver mulighed for, at der i bl.a. hoppeborgen er plads til børn, der har brug for særlige hensyn.