En af Muskelsvindfondens kerneopgaver er at skabe synlighed om mennesker med muskelsvind. Ikke synlighed om deres handicap, men om de mennesker, de er.

Når vi ønsker et samfund, hvor der er plads til forskelle, og hvor mangfoldigheden værdsættes, kræver det, at vi aktivt involverer os i at informere, inspirere og fortælle omverdenen, at mennesker med handicap har ressourcer og også kan bidrage til samfundet. Vi skal påvirke holdninger og være med til at nedbryde barrierer og fordomme.

Samtidig skal vi støtte vores egne medlemmer til at gøre sig synlige i samfundet og tage del i det liv, der omfatter uddannelse, arbejde, familie og fritids- og kulturaktiviteter.

For at nå så langt ud som muligt med visionen om at skabe et samfund med plads til forskelle bruger Muskelsvindfonden flere platforme:

Muskelkraft

– magasin, der udkommer fem gange om året og sendes til medlemmer, aktive frivillige, samarbejdspartnere, politikere, uddannelsessteder, medier m.v.

www.muskelsvindfonden.dk

– hjemmesiden, der er foreningens ansigt udadtil og fortæller, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad vi gør.

Facebook

– en site med daglige nyhedsopdateringer om aktuelle emner

Grøn Koncert og Cirkus Summarum

– Muskelsvindfondens indsamlingsarrangementer, hvor skilte, bannere og events fra scene og cirkusarena indgår i måden at formidle foreningens  visioner og være øjenåbnere for det brede publikum