Muskelsvindfonden har taget stilling til aktiv dødshjælp

Muskelsvindfondens politiske ledelse og repræsentantskab har drøftet aktiv dødshjælp, og foreningens holdning er klar:

Muskelsvindfonden støtter ikke, at aktiv dødshjælp bliver institutionaliseret i Danmark.
Vi mener, at den form for lindring og smertedækning, der allerede er mulig i form af passiv dødshjælp, er tilstrækkelig til at sikre en værdig død.

Muskelsvindfonden støtter til gengæld, at informationen om passiv dødshjælp og den såkaldte palliative indsats, der kan ydes helt legalt, styrkes. Alt for mange danskere er ikke klar over, hvad passiv dødshjælp betyder, og hvilke muligheder den palliative indsats giver for at hjælpe en døende fri for smerter og angst.

Af den årsag vil Muskelsvindfonden være med til at styrke informationen om passiv dødshjælp gennem egne kanaler, i debatter og i samarbejde med andre organisationer.

Hør muskelsvindfondens formand fortælle om Muskelsvindfondens holdninger til aktiv dødshjælp

Sondring mellem aktiv og passiv dødshjælp
Lovgivningen skelner skarpt mellem aktiv og passiv dødshjælp.

  • Aktiv dødshjælp betyder, at man foretager en bevidst handling med det formål at fremkalde døden hos en anden person. Dette er ulovligt i Danmark
  • Passiv dødshjælp betyder, at man over for en døende person undlader at iværksætte en behandling eller afbryder en behandling, der er udsigtsløs og kun vil forlænge en igangværende dødsproces. Dette er fuldt lovligt. Det samme gælder, hvis man giver smertestillende, beroligende eller lignende midler til en døende person, selv om midlerne kan medføre, at døden indtræffer på et tidligere tidspunkt

Vurderingen af patientens tilstand, udsigter og behandlingsmuligheder skal foretages af en læge, som skal handle under ansvar bl.a. efter lægeloven.
Man kan sige, at hvis en patient modtager aktiv dødshjælp, dør patienten af den indsprøjtede medicin, mens patienten ved passiv dødshjælp dør af sin sygdom.

Hør cheflæge Jes Rahbeks fortælle om oplevelser med døende patienter

Bedre indsats i den lindrende behandling
Muskelsvindfonden vil også arbejde for, at den palliative indsats i Danmark styrkes, så den sikrer, at afslutningen på et menneskes liv bliver så værdigt, roligt og smertefrit som muligt, og at indsatsen hele tiden udvikles i takt med den medicinske udvikling. Vi opfordrer politikerne til at styrke indsatsen både på det palliative område og på hospiceområdet.

Yderligere oplysninger
Læs yderligere information på aktiv og passiv dødshjælp her.