D. 2. februar gik 63.000 elever fra grundskolens 8.-10. klasse til stemmeurnerne for at stemme til Skolevalget 2017. Et af emnerne i valgkampen var aktiv dødshjælp, og i den forbindelse havde DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og Undervisningsministeriet lavet en video. Men flere af Muskelsvindfondens fremtrædende medlemmer mente, at videoen var unuanceret, vildledende og blandede aktiv og passiv dødshjælp sammen. De startede en netværksgruppe “Ikke død endnu“, hvis hovedformål er at bidrage med et nuanceret syn på det værdige liv.

 

For at give adgang til korrekte information til debatten om aktiv dødshjælp, har netværket udarbejdet fem videoer.

 

Sarah Glerup: “Hvis muligheden for aktiv dødshjælp havde været mig muligt, da jeg ikke kunne trække vejret selv længere, kunne det godt være, at jeg havde sagt ja til en sprøjte, da jeg var bange og ked af det, men i stedet fik jeg tilbudt en respirator, og det er jeg glad for i dag…”.

 

Arne Lykke Larsen:Mit liv er ren science fiction. Selv synes jeg, at en hver form for liv er bedre end døden, men hvis jeg absolut skal vælge, vil jeg dø i vild kamp for livet…”.

 


Jan Jakobsen: “Hvis jeg en dag ikke ønsker at leve mere p.g.a. min muskelsvind, så kan jeg bede lægerne slukke for min respirator, det hedder passiv dødshjælp, og det er lovligt i Danmark. Det er en myte, at vi lader døende ligge og lide uden at hjælpe dem til en værdig død… Aktiv dødshjælp er ikke nødvendigt, for de allermest syge og lidende kan allerede få hjælp i dag til at dø...”

 


Peter Mikkelsen: “Jeg er ikke en syg kødklump. Jeg har ikke brug for aktiv dødshjælp. Jeg har brug for aktiv livshjælp… Jeg vil bo i et samfund, hvor vi er rige nok til at rumme folk med handicap fremfor at give dem en billig sprøjte…”.

 


Mark Bay: “I alle de lande med aktiv dødshjælp kommer det ikke kun til at handle om dødeligt syge men også om mennesker med handicap… De 5 grunde til aktiv dødshjælp i Oregon USA kunne man løse det med bedre hjemmehjælp, hjælperordning og hjælpemidler fremfor en billig sprøjte…”.

 

 

Sammen med videoproduktionen har netværket udarbejdet et åbent brev til DUF og Undervisningsministeriet, hvor de gør dem opmærksom på problematikken. Nedenfor ses hele brevet.

Åbent brev til DUF og Undervisningsministeriet

Vi har fulgt Skolevalget fra sidelinjen og er glade for, at I vil engagere næste generation i demokratiet, herunder vigtige spørgsmål om liv og død i forbindelse med, at I har valgt aktiv dødshjælp som et hovedemne.

Vi er imidlertid meget bekymrede over den måde, I fremstiller aktiv dødshjælp på i jeres materiale:

1. Materialet er ensidigt. I vælger kun at give ordet til en fortaler, mens modsynspunkter må nøjes med en tavs fodnote.
2. Den video, der udgør den væsentligste del af jeres materiale, er vildledende, fordi den blander aktiv og passiv dødshjælp sammen. Kvinden argumenterer for aktiv dødshjælp, men taler om hjælp til mennesker, der har smerter på dødslejet eller ikke kan trække vejret. Man kan allerede blive smertebehandlet, selvom det fjerner bevidstheden og fremskynder døden. Hvis man ikke kan trække vejret selv, har man både ret til at blive behandlet med en respirator og til at sige nej til behandling med døden til følge.

På jeres hjemmeside udnævner I Skolevalget til ”årets demokratiske begivenhed”. Med så vigtig en begivenhed følger et stort ansvar for at klæde den unge generation sagligt på. Aktiv dødshjælp er svært at tage ordentligt stilling til. Det bliver helt umuligt, hvis man kun præsenteres for jeres materiale.

Samtidig er Skolevalget finansieret af Undervisningsministeriet, Folketinget og altså i sidste instans skatteborgerne. Med det følger også et ansvar for at fremstille sagen fra flere vinkler end bare én.

Lige nu forpasser I en unik mulighed for at engagere næsten 70.000 unge mennesker i nuanceret og saglig debat, som er selve forudsætningen for et velfungerende demokrati. Det, synes vi, er rigtig ærgerligt, men der er heldigvis råd for det: I kan vælge at lade flere synspunkter komme til orde, så de unge får et velinformeret grundlag at tage stilling ud fra.

Vi er medlemmer af et nystartet græsrodsnetværk, ”Ikke død endnu”, der består af mennesker med alvorlige sygdomme og handikap. Vi er kritiske over for den ensidige måde, aktiv dødshjælp debatteres på, og hvis I er villige til at lytte, vil vi meget gerne bidrage til at give et mere nuanceret billede af, hvad det værdige liv og den værdige død kan være.

Konkret har vi, inspireret af jeres materiale, lavet fem videoer, som vi håber, at I vil give jeres elever adgang til: http://ikkedodendnu.blogspot.dk/p/skolevalget-2017.html

Vi står selvfølgelig også til rådighed for spørgsmål.
Med venlig hilsen,

Netværket Ikke død endnu – Sarah Glerup, Mark Bay Sørensen, Peter Gundlund Koed Mikkelsen, Jan Jakobsen og Arne Lykke Larsen