Handicaporganisation tager stilling til aktiv dødshjælp

Muskelsvindfonden har som Danmarks første store handicaporganisation taget stilling til aktiv dødshjælp. Foreningen er imod en institutionalisering af aktiv dødshjælp, fordi det allerede er muligt for patienter at få en smertefri død, som loven er i dag. Samtidig vil foreningen arbejde mere aktivt for at oplyse om de muligheder, der er, når et menneske er dødeligt syg. Bedre oplysning om passiv dødshjælp kan flytte holdningerne til aktiv dødshjælp, mener foreningens formand.

Muskelsvindfonden vil fremover gå aktivt ind i debatter om aktiv dødshjælp. Foreningen har under et større politisk møde den 25. februar 2017 diskuteret og taget stilling til passiv og aktiv dødshjælp, og den politiske ledelse er enig: Der er ikke behov for at gøre aktiv dødshjælp lovlig set i lyset af de muligheder, der allerede eksisterer i dag. Der er til gengæld behov for bedre information om de nuværende muligheder.
”En udfordring i diskussionen om aktiv dødshjælp er, at mange danskere ikke kender til de eksisterende muligheder for at få en dødsproces, der er smertefri. Det kan passiv dødshjælp, som i dag er lovlig. Ved passiv dødshjælp vælger patienten i samråd med en læge at undlade en livsforlængende behandling eller at stoppe en behandling, der virker livsforlængende. Når behandlingen stoppes, yder lægerne en smertelindrende og beroligende behandling med fx morfin, som skal sikre, at patienten ikke har smerter. Ofte betyder den smertelindrende behandling også, at patientens død fremskyndes. Som handicaporganisation og som en stemme i debatten vil Muskelsvindfonden være med til at oplyse bedre om passiv dødshjælp,” fortæller Muskelsvindfondens formand, Lisbeth Koed Doktor.

Kendskab til passiv dødshjælp ændrer holdninger
Lisbeth K. Doktor mener i øvrigt, at debatterne om passiv og aktiv dødshjælp skal kvalificeres gennem mere viden om internationale erfaringer med både passiv og aktiv dødshjælp samt eventuel en kortlægning af udbredelsen og praksis omkring passiv dødshjælp i Danmark. Det kan også vise, om den smertelindrende indsats skal forbedres for døende patienter.
Når Muskelsvindfonden mener, at øget oplysning om passiv dødshjælp kan flytte holdninger, skyldes det blandt andet erfaringer fra samarbejdet med RehabiliteringsCenter for Muskelsvind. Her har cheflæge Jes Rahbek både som tidligere praktiserende læge og nu som en del af rehabiliteringscentret oplevet et holdningsskift. Flere ALS patienter har som udgangspunkt ønsket aktiv dødshjælp, når de fik deres diagnose og hørte om konsekvensen heraf. Det ønske ændrer sig, når de hører om muligheden for passiv dødshjælp.
”Det er slående, at patienter skifter holdning, og det fortæller os, at der er behov for mere eller bedre oplysning om den eksisterende mulighed for at få passiv dødshjælp,” mener Lisbeth Koed Doktor, og hun fortsætter:
”Der er desuden en lang række andre problematikker forbundet med at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Problematikker, der ikke udelukkende rammer os med handicap; men også en række andre grupper. De problematikker kan vi blandt andet se i nogle af de lande, hvor aktiv dødshjælp er lovlig. I Holland og Belgien skrider grænserne for, hvem der kan få aktiv dødshjælp, måske fordi vi flytter fokus fra at tage sig af døende til at aflive døende. Muligheden for aktiv dødshjælp kan også lægge et unødvendigt pres på døende og syge, og vi kan umuligt vide, om ønsket om aktiv dødshjælp er oprigtigt. Måske er det frygten for at ende i smerter og uden kontrol – efterladt alene i en seng? Eller at patienten ikke ”vil være til besvær”? De argumenter er hørt før. ”
Muskelsvindfonden er ikke blinde over for fortalere for aktiv dødshjælps oplevelser af, at deres pårørende har haft for mange smerter i dødsprocessen. Foreningen mener derfor, at der fra politikernes og forskningsverdens side skal sættes større fokus på effektiv og god smertelindring, så alle døende og syge sikres en smertefri dødsproces.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Formand for Muskelsvindfonden, Lisbeth Koed Doktor på lido@muskelsvindfonden.dk // 2265 2461
Kommunikationschef, Gitte Dreier Jacobsen, gitte@muskelsvindfonden.dk// 2265 2499