Muskelsvindfonden støtter ikke, at aktiv dødshjælp bliver institutionaliseret i Danmark. Vi mener først og fremmest, at den form for lindring og smertedækning, der allerede er mulig i form af passiv dødshjælp, er tilstrækkelig til at sikre en værdig død.

Muskelsvindfonden er af den opfattelse, at institutionalisering af aktiv dødshjælp ikke kan reduceres til at handle om retten til at vælge selv og retten til at få hjælp til sit ønske om at dø. Aktiv dødshjælp skal ses i lyset af, at passiv dødshjælp allerede er tilladt og i et bredere perspektiv. Nogle af de perspektiver skitserer vi neden for.

Grænserne flytter sig
I Holland og Belgien ser vi, at grænserne for, hvem der kan få aktiv dødshjælp, skrider:

  • I Belgien var det oprindeligt kun et tilbud til voksne. Nu tillader man også børn at få aktiv dødshjælp, selvom de umuligt kan overskue de fulde konsekvenser
  • I Holland stiger antallet af rapporterede tilfælde med 20% om året. I 2013 var aktiv dødshjælp årsag til 2,7 % af alle dødsfald i Holland. I starten var det kun terminalt syge, der fik tilbuddet. Nu er man også villig til at tilbyde aktiv dødshjælp til mennesker med et handicap. Man udvider hele tiden rammen for, hvem der er i målgruppen

Er det et helhjertet ønske?
Vi ved reelt ikke, om ønsket om at dø er helhjertet, eller om patienten er angst for at ende i smerter, uden kontrol og alene i en seng. Her er der andre muligheder som en aftale om smertelindring, pleje og tilbud om praktisk hjælp.

Aktiv livshjælp eller dødshjælp?
Så længe aktiv dødshjælp ikke er institutionaliseret, får mennesker mulighed for at sætte fokus på livet og få aktiv livshjælp, som giver livskvalitet og muligheder. Institutionaliserer vi aktiv dødshjælp, vil flere mennesker skulle tage stilling til, hvorvidt det er bedre at dø end at leve.
I denne sammenhæng spiller pårørende og samfundet også ind. Vi risikerer, at fokus skifter fra blot at skulle tage stilling til, hvorvidt det er bedre for en selv, til hvorvidt det er også er “bedre” for ens pårørende og samfundet, at man dør.

Ingen fortrydelsesret!
Når man først har modtaget aktiv dødshjælp, kan hverken patient eller læge fortryde denne behandling modsat andre behandlinger, der kan afbrydes, hvis fx billedet ændrer sig, eller hvis patienten skifter mening.

Mulighed for selvbestemmelse
Der er for lidt viden om internationale erfaringer med både passiv og aktiv dødshjælp samt eventuel en kortlægning af udbredelsen og praksis omkring passiv dødshjælp i Danmark. Denne viden bør indsamles og formidles til offentligheden.
Det er vigtigt at understrege:

  • Passiv dødshjælp er muligt, og her kan patienter fx takke nej til livsforlængende behandling og få smertelindrende morfin og angstdæmpende medicin – selvom doserne fremskynder døden
  • Patienter kan lave et såkaldt livstestamente i forhold til passiv dødshjælp, som lægerne skal følge, hvis man ikke længere selv kan ytre sine ønsker

Andre mener
Muskelsvindfonden er den første danske handicaporganisation, som melder ud, at vi ikke støtter legalisering af aktiv dødshjælp. En række andre organer og organisationer fraråder direkte aktiv dødshjælp:

  • Det Etiske Råd – en uafhængig institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – har frarådet en legalisering af aktiv dødshjælp
  • Lægeforeningen i Danmark er officielt imod aktiv dødshjælp. Læger er uddannet til at behandle og redde liv, ikke til at tage liv

Mere info

Aktive medlemmer fra Muskelsvindfonden har stiftet græsrodsbevægelsen IKKE DØD ENDNU. Find grafer, film og andet på deres blog eller følg dem på deres Facebookside.

Vigtigt at vide om aktiv dødshjælp. Læs mere her og her.

Om aktiv dødshjælp fra Etisk Råd 2012. Læs deres udtalelse.