Der skelnes skarpt mellem aktiv og passiv dødshjælp i Danmark. Aktiv dødshjælp er ulovlig og dermed strafbart, mens passiv dødshjælp er tilladt.

Aktiv dødshjælp

Aktiv dødshjælp betyder, at man foretager en bevidst handling med det formål at fremkalde døden hos en anden person. Det kan f.eks. være at give et dødbringende stof eller ved at indgive midler, der på længere sigt ved føre til døden.

Passiv dødshjælp

Passiv dødshjælp betyder, at man over for en døende person undlader at iværksætte en behandling eller afbryder en behandling, der er udsigtsløs og kun vil forlænge en igangværende dødsproces. Det sidste kan f.eks. være at afbryde respiratorbehandling af en bevidstløs person.

Hvis du ønsker mere fakta om aktiv dødshjælp, så klik dig ind på denne artikel om aktiv og passive dødshjælp, som vi skrev i 2015.