Mennesket bliver ofte opfattet ud fra et gennemsnit eller en standardstørrelse, men virkeligheden er, at vi alle er forskellige.

Forestillingen om den ”normale” krop skaber en række barrierer for mennesker med fysiske udfordringer, og konsekvenserne er, at de ikke kan deltage på lige fod med alle andre i samfundet – på arbejdsmarkedet, i institutioner, byrum, og i private sociale sammenhænge.

Hvis vi åbner øjnene for menneskets forskelligheder, kan begrænsninger måske vendes til muligheder – et skridt på vejen dertil, er at tænke i inkluderende design- og arkitekturløsninger. Men kan vi designe et samfund, som alle kan deltage ligeværdigt i? Og hvad betyder god adgang for din sociale identitet?

Vær med når Bevica Fonden, Arkitektforeningen, KADK og Muskelsvindfonden inviterer til dialog og debat om design og arkitektur med fokus på mangfoldighed, demokrati, fællesskab og lige adgang. Vi tager afsæt i menneskets forskellige former og kroppe, og du vil få et par øjenåbnere med på vejen.

Tid og sted:
Fredag den 14. juni kl. 16.45-18.00 på Lille Verdensmålsscene hos Globalt Fokus

Deltagere: 

Tina Saaby, tidligere stadsarkitekt i København
Irene Lønne, Institutleder på Institut for Bygningskunst og Design, KADK
Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden
Marcus Vesterager, arkitekt og medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
Kristian Heegaard, folketingsmedlem for Det Radikale Venstre

 

Arrangører: