Flere undersøgelser viser, at pårørende til mennesker med handicap eller kroniske sygdomme er hårdt belastet, bliver ramt af stress og må opgive deres job. Vi oplever forældre, der i et virvar af indviklede paragraffer med forskellige formål og forskellige begrænsninger kaster håndklædet i ringen og bliver overladt til sig selv uden hjælp eller opbakning.

Der er ønsker om større fokus på, hvordan vi hjælper pårørende – den nuværende situation er for dyr for samfundet, og familierne betaler prisen. Formålet med denne debat er derfor at kaste lys over
mulige løsninger på følgende problemstillinger:

  • Manglende sammenhængende indsats, som går på tværs af forvaltninger og/eller sektorer, gør hverdagen ufleksibel og presset for mange familier, som har et barn med handicap. Hvad skal der til for at hjælpen understøtter familierne, så de får en hverdag med job, skole og fritidsaktiviteter til at fungere?
  • Overgangen fra at være barn med handicap til at blive voksen er usmidig, og familier må starte helt forfra. Alle aftaler med kommunen om hjælpemidler, støtte, uddannelse bortfalder nemlig, når barnet bliver 18 år, og så starter problemerne for alvor – hvordan sikrer vi en smidig overgang?
  • Nogle forældre må forlade deres job i en længere årrække for at passe et barn med handicap med den konsekvens, at de mister kontakten til arbejdsmarkedet og deres kompetencer forringes med tiden. Når barnet så fylder 18, skal de tilbage på arbejdsmarkedet, og i den situation er der så godt som ingen hjælp at hente fra samfundet.

Tid og sted:
Lørdag d. 15. juni 2019 kl. 13.30- 14.30 ved K19, Værestedet i Allinge, Kirkepladsen, Vestergade

Kirsten Normann Andersen folketingsmedlem for SF,
Bjørn Brandenborg, folketingsmedlem for Socialdemokratiet,
Ditte Brøndum næstformand for Dansk Socialrådgiverforening,
Simon Toftgaard Jespersen formand for Muskelsvindfonden,
Thorkild Olesen formand for Danske Handicaporganisationer (DH),
Knud Kristensen landsformand, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed,
Anni Sørensen landsformand for LEV,
Mia Kristina Hansen, formand for foreningen for børn med angst

 

Arrangører: