Hvad er byens mission anno 2019? Og hvordan udvikler vi den bedst – sammen?

Det er komplekst at udvikle byer – store som små. Fordi byer består af lige så mange behov, agendaer, drømme og irritationsmomenter som der findes borgere i dem. Når vi tager os tid til at møde hinanden i øjenhøjde – så kan vi bedre favne den kompleksitet og faktisk lære af den.

Morgenstund er et inspirationsarrangement som har fokus på netop dette. På Morgenstund er vi nysgerrige på hinandens faglige kasketter og ønsker at lære af hinandens personlige oplevelser. Kom og lyt når 10 deltagere, der på hver sin måde bidrager til, bor i, eller udfordrer byen og/eller landområdet, mødes i en samtale faciliteret af den tværfaglige tegnestue Labland Architects.

Temaet for lørdagens Morgenstund er BY: Deltagerne skal se nærmere på byen som fænomen. De bliver bedt om både at være håbefulde og kritiske, når der stilles skarpt på det nye fænomen Velstandsbyen (som den uheldige afløser af den mere empatiske Velstandsby).

Deltagere:

  • Simon Toftgaard Jespersen, Formand for Muskelsvindfonden
  • Klaus Bondam, Direktør for Cyklistforbundet
  • Søren-Emil Schütt, Almen Modstand/Retfærdig Boligpolitik
  • Astrid Bruus Thomsen, programchef Realdania
  • Mette Davidsen, projektleder i LIgeværd
  • Christian Dietrichsen, Center for Væredygtighed
  • Imad Malik, talsmand for Muslimer for fred
  • Christina Strauss, Landsforkvinde, SAND – De Hjemløses Landsorganisation

Moderator på Morgenstund:

  • Thea Green, cand.mag. i Oplevelsesøkonomi, Labland Architects

Tid og sted:

Lørdag d. 15. juni kl. 11.00-12.30 ved A12 Labland Architects