Karina Adsbøl, Handicapordfører, Dansk Folkeparti

Karina Adsbøl, som er handicapordfører for DF, har sendt følgende handicappolitiske præsentation til Muskelsvindfonden:

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at hjælpen til mennesker med handicap ikke skal være afhængig af, hvilken kommune man bor i. Dansk Folkeparti så gerne et opgør med postnummerlotteriet, og derfor er det nødvendigt at få lavet en fair udligningsordning. Vi mener også, at der skal være én indgang til myndighederne og iværksættes en helhedsorienteret indsats for mennesker med handicap.

Dansk Folkeparti har haft markant fokus på at forbedre handicapområdet, og den vej skal vi fortsætte af.

Vi har blandt andet været med til at vedtage et forbud mod diskrimination, som forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling af handicappede. Dette var et vigtigt forbud, da man som handicappet for eksempel kunne blive afvist på en restaurant på grund af sit handicap. Det slags historier er det nu forhåbentlig slut med.

Vi har fået afsat 80 millioner kroner til blinde og svagtseende over 67 år, så de kan få hjælp til at komme uden for hjemmets fire vægge.

Dansk Folkeparti fik gennemført varslingsordningen indenfor bestemte paragraffer, så man ikke pludselig mister sin hjælp. Det betyder, at borgeren i visse tilfælde får 14 uger til at forberede sig på, at kommunen stopper en hjælp, som borgeren hidtil har fået.

Dansk Folkeparti fik sikret, at patienter fremadrettet ikke skal betale deres patienterstatning tilbage, når de er fejlbehandlet i sundhedsvæsnet.

Vi fik sikret handicaptillæg på erhvervsuddannelserne.

Vi fik blinde og svagsynede med i den individuelle kørselsordning.

Dansk Folkeparti fik i sin tid gennemført den særlig tilrettelagt uddannelse (STU), hvor unge med handicap, der ikke kunne være i det ordinære uddannelsessystem, fik et retskrav på et uddannelsesforløb. Der ønsker vi en overbygning.

Vi vil arbejde for, at ingen kommer i klemme i mellem kommune og regionen i forhold til hjælpemidler og behandlingsredskaber.

Vi fik lavet en handicappolitisk handlingsplan i satspuljen.

Dansk Folkeparti ønsker en kompensationsordning, så hvis borgere bliver fejlbehandlet i det sociale system og får medhold i ankestyrelsen, så skal de have en kompensation som plaster på såret.

DF ønsker hurtig genbevilling af hjælpemidler, når ens handicap er uændret.

Det er vigtigt for Dansk Folkeparti, at mennesker med handicap får de bedst mulige vilkår til at leve en dagligdag så tæt som muligt som andres.

DF ønsker  at arbejde for en smidigere overgang fra barn til voksen, når man har et handicap.Og sikre støtte og hjælp til familierne.

BPA ordningen skal gøres mere fleksibel.

https://danskfolkeparti.dk/