Brigitte Klintskov Jerkel er handicapordfører for Det Konservative Folkeparti, og hun har sendt nedenstående tilbagemelding samt link til deres web om handicappolitik:

– Først og fremmest er jeg stolt af, at vi har gjort det ulovligt at forskelsbehandle mennesker på grund af deres handicap. Konkret betyder det, at man ikke længere må afvise borgere i døren til eksempelvis caféer på grund af deres handicap. Det er et stort skridt for dansk handicappolitik, at det ikke længere bare accepteres, at mennesker med handicap diskrimineres.

– Dernæst er jeg glad for, at vi har afsat næsten 130 millioner kroner til at få flere mennesker med handicap i arbejde. Vi ved jo, at rigtig mange som har handicap både kan og vil arbejde, men alligevel står en rigtig stor del af dem i dag udenfor arbejdsmarkedet. Konkret går midlerne derfor til 11 initiativer, der skal få flere med handicap i job og uddannelse – det er en gevinst både for den enkelte, men også for virksomhederne og samfundet.

– Vi vil fortsat arbejde for, at flere mennesker med handicap kommer i arbejde og får den livskvalitet, et job medfører. Målet er klart

– vi mener 13.000 mennesker med større handicap – svarende til cirka 15 procent – frem mod 2025 skal være en del af arbejdsmarkedet og have glæden af alt det, der følger med det såsom kollegerne og fællesskabet.

– Vi arbejder også for fortsat at styrke retssikkerheden på handicapområdet, som vi i denne regeringsperiode har afsat over 430 millioner kroner til at forbedre. En stor del af midlerne er øremærket til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Det er med den konservative socialminister i spidsen lykkedes at nedbringe antallet af sager, som gøres om på social- og børnehandicapområdet. Det er dejligt – men vi er slet ikke i mål endnu, og omgørelsesprocenterne er stadig alt for høje. Det er derfor fortsat et område, vi vil prioritere højt.

 

Link til Det Konservative Folkepartis politikside: https://konservative.dk/politik/handicap/