Mennesker med handicap har generelt flere sundhedsproblemer end resten af befolkningen. Flere med handicap dør langt tidligere end andre.

Handicaporganisationer oplever, at sygdomme bliver overset og opdaget for sent. Det kan fx være tandproblemer eller kræftsymptomer, der muligvis overskygges af fokus på selve handicappet. Det kan være, at der mangler særlig viden om handicappet, før man kan behandle ellers simple lungeproblemer. Hvad gør vi?

En løsning kan være særlige sundhedstjek for mennesker med handicap, men der er brug for endnu flere idéer og samspil med flere aktører.

En række organisationer lægger op til dialog om, hvordan vi kommer problemerne til livs. Hvordan ser fagfolk, organisationer og politikere på sagen? Hvad er forklaringerne? Hvad er løsningerne?

I panelet deltager Liselott Blixt mf (DF), Andreas Rudkjøbing formand for lægeforeningen og Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand Region Hovedstaden.

Arrangeres i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, LEV, Sind og Muskelsvindfonden

Tid og sted
Lørdag 16. juni 16.30-17.30 i Værestedet i Allinge, Vestergade 1-3