Det danske sundhedsvæsen blev markant forandret, da et nyt dansk prioriteringsorgan for sygehusmedicin under navnet Medicinrådet blev igangsat i 2017. Rådet blev sat i verden for at presse medicinalindustrien på pengepungen og på den måde dæmpe sygehusvæsenets stigende udgifter til medicin. Måske et fair nok mål, men kan man det uden at bringe patienter i klemme?

Vi har inviteret fremtrædende folketingspolitikere, regionsrådspolitikere og patientorganisationer til en stor og spændende debat, og Andreas Gylling Æbelø, direktør i AIDS-Fondet, er moderator.

Debatten er fredag den 15. juni 2018 kl. 12.10 – 13.00 i Det Fælles Sundhedstelt, J42.

Baggrund:
I oktober 2017 blev den første sag i Medicinrådet afgjort: Et nyt præparat til en lille gruppe mennesker med muskelsvind blev vurderet for dyrt i forhold til effekten – og det blev et nej til behandling med præparatet.

Med afgørelsen er der i praksis kommet en række udfordringer og dilemmaer frem i lyset:

Medicin til små diagnosegrupper vil altid være dyrere end til store: Når prisen er blevet et parameter, kan patienter så forvente at få den bedste behandling, uanset om de bliver ramt af en folkesygdom eller har en sjælden lidelse? Og hvem har ansvaret for at sikre, at patienterne ikke kommer i klemme?

I praksis har det vist sig, at patienter kun kan få adgang til ny medicin, hvis Medicinrådet vender tommelfingeren opad, selvom den enkelte læge i princippet skal have mulighed for at behandle deres patienter med ikke-anbefalet medicin – hvad gør vi?

Det er en udfordring, at medicin ikke bliver stillet til rådighed for diagnosegrupper, hvor der ikke i forvejen findes andre behandlingsmuligheder – hvad forholder vi os til det?

Kom og deltag i debatten, hvor der er mulighed for spørgsmål fra salen.

NYT: Medicinrådets formand Jørgen Schøler Kristensen deltager også i debatpanelet.

 

Debatpanel:

Jane Heitman

Sundhedsordfører for Venstre

Flemming Møller Mortensen

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet

Jeppe Jakobsen

Medlem af sundhedsudvalget (DF)

Ulla Astman

Første næstformand i Danske Regioner

Morten Freil

Direktør i Danske Patienter

Lisbeth Koed Doktor

Formand for Muskelsvindfonden

Moderator:

Andreas Gylling Æbelø

Direktør i AIDS-Fondet