Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt…

Dan Turell, 1984

Hverdagen. Hver dag. Også i weekenden.

At have en hjælperordningen giver mennesker med handicap mulighed for at leve et liv som alle andre. At opbygge en hverdag som stadig kan hænge sammen på trods af handicap. Hjælperordningen betyder forenklet sagt, at et menneske låner nogle ben eller arme af et andet menneske, så det er muligt at tage på arbejde, tage til et møde i børnene skole eller ordne sine indkøb. Et aktivt liv. Et hverdags liv.

Hjælperordningen opstod i 1986 for at kompensere for menneskers fysiske handicap, og på den måde giver mulighed for at leve på lige fod med mennesker uden fysiske handicap.
Som Folketingsmedlem for Venstre, Hanne Severinsen, sagde i Folketingssalen, da lovforslaget var til debat:

– Man skal i højere grad tilvejebringe midler, der gør, at flest muligt handicappede kan deltage i det almindelige liv på lige fod med andre, i øvrigt ud fra samme principper, som man har i golf, hvor man taler om handicap og man, selv om man har forskellige forudsætninger, alligevel kan spille sammen, fordi man har sørget for at give den anden det forspring, der er behov for.

Hjælperordningen er Muskelsvindfondens mærkesag

Den danske hjælperordning er unik, og den har det ikke særlige mundrettet navn “Borgerstyret Personlig Assistance” (BPA).

BPA-ordningen er en mærkesag for Muskelsvindfonden, selvom kun et fåtal af vores medlemmer har en BPA-ordning. Ordningen er dog så afgørende for at have en velfungerende dagligdag, at det ofte er en kæmpe indgriben i dagligdagen, hvis der eksempelvis bliver skåret i ordningen.

Massiv pres på hjælperordningen

Muskelsvindfonden har de seneste år oplevet et massivt pres på hjælperordningen: mennesker, som har ret til at få en BPA-ordning bevilliget, får den nægtet af deres kommune. Og mennesker, som allerede har en BPA, er i risikozonen for at få den indskrænket eller frataget. Det er som om, at de visionære politikeres intentioner med BPA er glemt, og formålet med BPA falmer. som Ankestyrelsen skrev i en principiel sag, da en kommune forsøgte at spare ulovligt på ordningen:

”Formålet med BPA er på den måde at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt med hensynstagen til, at borgerens behov kan variere og ikke altid er forudsigeligt.”

I menuen kan du blive klogere på udfordringerne, løsningerne samt, hvad det betyder for et menneske med behov for hjælp at have en BPA.