Det er ikke længere en selvfølge, at man får den hjælp, man har behov for. Kommunernes besparelser har sat BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance-ordning) under pres. Og det er mennesker – ikke kommunerne – som mærker konsekvenserne. Mangelfuld eller udebleven hjælp resulterer i skemalagte tissepauser, isolation og uanstændig ventetid.

Her er nogle af de største problematikker inden for BPA-området lige nu.

.Flere får frataget deres BPA-ordning

.Sværere at få en BPA-ordning

.Ingen ekstra hjælp når du er ude

.Lange sagsbehandlingstider

.Kommuner skærer i timerne

.Ingen hjælp under indlæggelse