Forestil dig ikke at kunne komme på toilettet, når det presser på. At det klør på næsen, men der er ingen til at klø for dig, og du kan ikke selv. Eller at du ikke kan komme på ferie med din familie, og de må rejse uden dig.

Hverdagen er dyrbar for os alle. Hverdagen er det, der holder vores liv sammen, og giver os alle en tryghed i hver vores ‘normale’ hverdag. Det at kunne skænke sig en kop kaffe, at kunne få samlet tandpasten op fra gulvet eller at kunne tænde for lyset. Det kan lyde banalt, men som Dan Turéll skrev i sit digt ”Hyldest til hverdagen”:

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen

Mange af os tager den for givet.
Men en sammenhængende hverdag kræver for mennesker med handicap, at de får mulighed for at deltage og opbygge en hverdag på lige vilkår som andre. For mennesker med omfattende handicap kræver det ofte en BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) at få frihed til at styre sin egen hverdag. Det handler om retten til et liv som andre,

I menuen kan du læse om dem, det handler om.