Bag de mange tal der er inden for hjælperordningen BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), er det vigtigt at huske, at bag hvert tal, bag hver stigning, og bag hvert procentpoint gemmer sig et menneske, hvis hverdag er blevet ændret.

Tendensen inden for BPA-ordninger er desværre, at en velfungerende hverdag for mennesker med handicap er kommet under pres på grund af kommunernes besparelser. En aktiv hverdag bliver for nogle mennesker afløst af strenge dokumentationskrav og isolation.

Desværre er udviklingen i tallene ikke positiv:

Færre får i dag en hjælperordning, der er fejl i knap halvdelen af de sager, hvor ansøgere har klaget over deres afgørelse, hver 10ende sag ender i Ankestyrelsen – og så kan man spekulere i, hvor mange klager kommunerne reelt får, som ikke ender i Ankestyrelsen. Og hvor mange fejlagtige sager, har ansøgere ikke overskud til at klage over?

I menuen kan du se lidt nærmere på tallene.