Antallet af ordninger er faldet med 11 procent på fire år

Færre mennesker med handicap får i dag den sammenhængende og fleksible hjælp en hjælperordning er. Der er næppe færre mennesker, som har behovet, men alligevel kan vi se, at antallet af ordninger er faldet med 11 procent og det på kun fire år. Det bekræfter den oplevelse, som Muskelsvindfonden har, nemlig at færre mennesker med handicap reelt får den hjælp, de har behov for og krav på, men tilbydes i stedet andre ufleksible og indgribende ordninger. Den udvikling skal vendes.

I 2011 blev der bevilliget 660 §95 ordninger i landets kommuner og 1480 ordninger for §96.
Altså blev der samlet set givet 2140 BPA-ordninger i 2011.
SE KILDE

I 2015 er antallet af modtagere af §95 og 96 på landsplan skønnet til 1900 personer.
Det er et fald på 240 ordninger – altså 11 procent.

SE KILDE i Socialpolitisk Redegørelse 2017 s. 230.