Antallet af sager, hvor kommuner forsøger at spare på hjælperordninger til mennesker med handicap (BPA), er støt stigende. Og det er især alarmerende, at der er fejl i 45 procent af alle BPA-sager, som Ankestyrelsen har behandlet. De bliver enten hjemvist til fornyet behandling i kommunen eller direkte ændret af Ankestyrelsen.

Når man ansøger sin kommune om en hjælperordning, men er utilfreds med afgørelsen har man ret til at klage. Hvis kommunen ikke ønsker at imødekomme det behov for hjælp, som ansøgeren mener, at de har krav på, vil sagen havne hos Ankestyrelsen. De vil så enten give ansøger medhold, bede kommunen revurdere på grund af fejl og mangler i sagsbehandlingen eller direkte ændre en afgørelse.

Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager de sender retur til kommunerne, fordi der er fejl eller mangler i afgørelsen.

Nedenstående statistik afspejler derfor kun de sager, hvor ansøgere rent faktisk har haft overskud til at klage over sin afgørelse. Derfor kan kommunerne reelt lave mange flere fejl eller mangelfulde afgørelser, end Ankestyrelsen har registreret.

Ankestyrelsens tal for afgjorte BPA-sager efter § 96 for de første tre kvartaler af 2017 fortæller, at: