Knap hver 10ende BPA-sag på landsplan ender i Ankestyrelsen – og antallet stiger

Antallet af BPA-sager, som ender i ankestyrelsen, er betydeligt højere i 2016 og 2017 end i 2015. Fratrækker vi de sager, som Ankestyrelsen har afvist, behandlede styrelsen 146 sager i 2016, hvilket udgør over 9 procent af det samlede antal brugere med en § 96-ordning. I 2015 var der 1600 ordninger på landsplan.

Kommunerne laver fejl i 40 procent af afgørelserne inden for Borgerstyret Personlig Assistance §96, som der blev klaget over til Ankestyrelsen i 2016, og i 45 procent af sagene, som der blev klaget over i de første tre kvartaler af 2017.

Ovenstående graf viser også, at hver tredje klage bliver sendt retur til kommunen til revurdering.