Medlemsaktiviteter

Vores medlemsaktiviteter går ud på at styrke mennesker med muskelsvind og deres familier til at leve et aktivt liv og ruste sig til at tackle et liv med muskelsvind. Når medlemmer mødes, laver aktiviteter, støtter hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk, får de større selvværd og tager del i samfundet. De bliver synlige – ikke på grund af deres handicap, men som de mennesker de er. En vigtig brik i at skabe et samfund med plads til forskelle.