Det kæmper vi for

Siden 1971 har vi igen og igen taget megafonen i den ene hånd og murerskeen i den anden. Vi er gået på barrikaderne, og vi har revet barrikader ned. Med et rehabiliteringscenter. Med Grøn. Med Musholm. Med Cirkus Summarum. Med debat, kommunikation, klare holdninger og politiske løsninger. Vi frygter ikke at skille os ud. Vi frygter at ‘blende in’.
Derfor bliver vi ved.

 • Vi vil skabe plads til forskelle

  Politiske løsninger

  Vi kæmper for et samfund, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle. Vi finder derfor nye løsninger, når rammerne for at skabe plads til forskelle ikke står mål med virkeligheden.
  Løsninger, som vi skaber sammen med de mennesker, der er berørt af problemstillingerne. Swipe til venstre på mobil eller brug prikkerne til skift på computer.

 • Retssikkerheden halter

  Alle har ret til den rette hjælp

  Muskelsvindfonden peger på en hårdt tiltrængt retssikkerhedspakke, som en vej til at give handicapområdet en længe ventet og helt nødvendig hjælp, uden at det koster statskassen ret meget

  Find vores retssikkerhedspakke
 • Alle har ret til ny og gavnlig medicin

  Lige adgang til medicin

  Sjældne diagnoser bliver gidsler i et samfundsøkonomisk spil, når det danske medicinråd prioriterer ny medicin. Vi har løsninger, som kan sikre lige adgang til medicin.

  Læs om vores løsninger på medicin
 • Hjælperordningen er under pres

  Ret til et selvstændigt og fleksibelt liv

  Mennesker med handicap har ret til at leve selvstændige liv med job, familie og fritidsliv. Men desværre er hjælperordningen under gevaldigt pres i flere kommunerne. Vi kæmper for at sikre den rette hjælp til mennesker med handicap

  Læs om vores løsninger for at sikre hjælp
 • Fleksibel hjælp til børnefamilier

  Gør hverdagen lettere for børnefamilier

  Vi kæmper for, at børn med handicap og deres familier ikke skal jonglere i et hav af paragraffer, men i stedet få en mere fleksibel hjælp, der rummer hverdagens omskiftelighed. Det koster ikke kommunerne yderligere.

  Læs om vores løsninger til børnefamilier
 • ALS-startpakker skal sikre rette hjælp i tide

  Lovændring så mennesker med ALS får hjælpen i tide

  Vi kæmper for, at mennesker med den alvorlige og meget hurtigt fremadskridende sygdom ALS har ret til at få hjælp, så snart behovet opstår – uden lang vente- og sagsbehandlingstid

  Læs om vores løsninger for akut hjælp
 • Specialiseret behandling på sygehuse

  Adgang til højt specialiseret behandling

  Det må aldrig ske, at en patient dør af en simpel sygdom, fordi den lægefaglige ekspertise mangler, eller fordi der ikke bliver lyttet til de pårørende. Mennesker med muskelsvind er forholdsvis mere sårbare i forbindelse med hospitalsbehandling end de fleste andre patienter. Derfor skal der altid konsulteres specialister.

  Læs om vores løsning på behandlingsområdet

Vi tror på en verden med plads til forskelle

Vi drømmer om en verden uden fordomme. En verden, hvor forskelle er en kvalitet og ikke et problem, som vi undgår at tale om. Vi drømmer om en verden, hvor vi fokuserer på det, vi kan fremfor for det, vi ikke kan. En verden, hvor vi rykker tættere sammen som mennesker, og hvor forskellene ikke er det, der splitter os, men det, der binder os sammen.

Muskelsvindfonden arbejder for et godt liv med muskelsvind, og vi tror på, at det bedst kan lade sig gøre i en verden med plads til forskelle.

Vi skaber plads til forskelle

Vores politiske mærkesager

Vi kæmper for hinanden. Og vi kæmper for andre.
Vores politiske mærkesager vedrører også andre mennesker, som har et fysisk handicap eller en sjælden sygdom. Derfor løfter vi vores politiske mærkesager ind i en større dagsorden. Klik dig ind på de aktuelle mærkesager og find konkrete politiske løsninger.

 • Lige adgang til medicin

  Sjældne sygdomme risikerer at få nej til ny og gavnlig medicin. Det er virkeligheden for en lille gruppe mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Vi kæmper for lige adgang til ny medicin og har en række politiske løsninger, som kan være med til at sikre, at alle får tilbudt ny medicin.

  Læs mere
 • Hjælperordning - ret til et selvstændigt liv

  Mennesker med fysiske handicap har ret til at leve selvstændige liv med job, familie og fritidsliv. Alt for mange har dog svært ved at få den hjælp, som de har behov for, men vi har løsningerne der, hvor loven ikke fungerer.

  Læs mere
 • Fleksibel hjælp til børnefamilier

  Børn med muskelsvind har ret til en hverdag med skole, leg og fritid ligesom klassekammeraterne. Et virvar af paragraffer gør det umuligt. Vi har en god løsning lige til at hapse. og den koster ikke ekstra.

  Læs mere
 • ALS-startpakker: Ret til hurtig hjælp

  Mennesker med alvorlige og hastigt fremadskridende sygdomme som f.eks. sygdommen ALS har ret til at få hjælp i tide. I dag risikerer de at vente i et år. Vi har løsningen.

  Læs mere
 • Ret til den rette hjælp

  Muskelsvindfonden peger på en hårdt tiltrængt retssikkerhedspakke, som en vej til at give handicapområdet en længe ventet og helt nødvendig hjælp, uden at det koster statskassen ret meget

  Læs mere
 • En national plan for det neuromuskulære område

  Danmark er bagud på det neuromuskulære område, når det gælder forskning, kliniske forsøg og behandling. Vi mangler en tydelig national handlingsplan, som skal være med til at forankre vigtig faglig viden herhjemme, stimulere forskningsmiljøet og i sidste ende sikre patienterne bedst mulige behandling.

  Læs mere
Et godt liv med muskelsvind lader sig bedst gøre i en verden med plads til forskelle

Aktivisme og engagement

Vil du være med til at kæmpe for plads til forskelle, så er du meget velkommen hos os. Kernen i Muskelsvindfonden er det enkelte medlem. Det er dig og dine vilkår, dine ambitioner og dit engagement, der er i centrum for alt, hvad vi gør.

Læs mere om, hvordan du kan være aktiv

Det går pengene til

Et godt liv med muskelsvind starter med at tro på sig selv og tro på, at alt i princippet kan lade sig gøre. I Muskelsvindfonden samler vi mennesker og bygger vigtige netværk, der kan vare mellem et øjeblik og et helt liv. Vi tilbyder rådgivning, vi skubber til fordomme og flytter holdninger og kæmper politisk for bedre levevilkår.

Læs hvordan vi arbejder

Den PÆRFEKTE verden

Det seneste år har ord som nulfejlskultur, perfekthed og tolvtals-piger været meget debatteret. Ønsket om det perfekte liv går på tværs af alder, køn, handicap – og det gør angsten omkring perfektheden også. Muskelsvindfonden ønsker et opgør med perfektheden, og derfor har vi lavet Pærfekt.

Læs om en PÆRFEKT verden