Forestil dig en verden…

…hvor det ikke betyder noget, hvordan du ser ud, hvad du kan, og hvad du tror på. En verden, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle. En verden, hvor forskellene er det, der binder os sammen; det, der gør os stærke. Og en verden, hvor der er fokus på alt det, vi kan, frem for det, vi ikke kan. Lad os skabe den verden. Sammen. Nu!

Læs mere om Plads til forskelle herunder

– uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering

Vi tror på, at verden bliver beriget, hvis vi værdsætter, inspirerer og tager ansvar for at udvikle mangfoldigheden i samfundet.

For det er dét, vi gør i Muskelsvindfonden. Vi vil, og vi kan. For vi er  dreamers, do’ers og don’t stop us’ere. Vi flytter holdninger gennem handlinger. Vi skubber til forhindringer og forandrer det, der ikke fungerer. Vi bevæger verden …

Vi tror på, at vi alle må gøre vores for at skabe den verden, vi ønsker os. Vi stiller os ikke op med hatten i hånden og venter på, at nogen gør det for os. Og vi lader hverken fordomme, formodninger eller forestillinger stå i vejen for vores drømme. Selv en lang rejse begynder med små skridt; og det er vores fælles ansvar, at de skridt, vi tager, bringer os i den rigtige retning.

Visionen er vigtig, fordi

 • En stor barriere i vores medlemmers liv ikke kun er en kørestol eller lav muskelstyrke, men især andre menneskers lave forventninger og fordomme i forhold til mennesker med muskelsvind.
 • Det er plads til forskelle, når mennesker med handicap ikke er sat på bænken, men deltager på alle niveauer i samfundslivet: uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, fritids- og kulturlivet, familielivet osv.
 • Vi skaber plads til forskelle, når vi opretter medlemsgrupper, hvor medlemmer mødes, laver aktiviteter, støtter hinanden, udveksler erfaringer og danner netværk. De får større selvværd og bliver bedre rustet til at tackle et liv med muskelsvind – og til at gøre sig synlige i samfundet.
 • Vi skaber plads til forskelle, når vi arbejder politisk på at påvirke og kvalificere Folketingets beslutninger, så de medtænker vilkår for mennesker med handicap, når de lovgiver.
 • Der er plads til forskelle, når mennesker med muskelsvind er synlige, som de mennesker de er – og ikke den kørestol, de sidder i, eller den nedsatte muskelkraft, de har.

Det gør vi

Det kan lyde diffust at arbejde for plads til forskelle, men i dagligdagen bliver det hurtigt konkret. Herunder kan du læse om nogle af de områder, hvor vi konkret arbejder med plads til forskelle

Vi arbejder politisk

Vi arbejder på at påvirke og kvalificere Folketingets beslutninger, så de medtænker vilkår for mennesker med handicap, når de lovgiver. Arbejdet er vigtigt for, at mennesker med muskelsvind og andre handicap har samme muligheder for at deltage i samfundet på samme vilkår, som andre

Læs om vores mærkesager

Vi flytter holdninger

Vi oplever mange fordomme, og derfor arbejder vi hver dag på at flytte folks holdninger, så vi får skabt plads til forskelle i vores samfund. Vi opfordrer også til et opgør og oprør mod perfektheden; blandt andet igennem vores brand Pærfekt

Læs mere om Pærfekt

Vi er bannerfører
for universelt design

Manglende adgang er en af de største barrierer for at deltage på lige fod i samfundslivet. Vores ferie- sport- og konferencecenter, Musholm, i Korsør har vundet flere internationale arkitekturpriser for sit universelle design.

Besøg Musholm

Vi belønner

Vi opfordrer til at både enkeltpersoner, organisationer og virksomheder arbejder for mangfoldighed, og vi belønner de indsatser, eller aktiviteter som rækker ud over sig selv og gør en forskel med vores priser; Plads til forskelle-prisen og Pærfekt-prisen.

Læs mere på Grøns hjemmeside

Vi samler danskere

Når vi samler knap 300.000 mennesker hvert år, så er det ikke kun for at underholde, men også for at oplyse om muskelsvind og vores værdier. Vi skaber synlighed om mennesker med handicap, så de ses, som de mennesker de er – og ikke den kørestol, de sidder i.

Læs om vores indsamlingsaktiviteter

Vi samler frivillige

Hvert år samler vi 1.400 aktive frivillige, når vores koncertkaravaner krydser landet. Vi inviterer vores frivillige ind i et fællesskab, som værdsætter mangfoldighed, og hvor alle kan bidrage med noget. Vores frivillige bliver vores mangfoldigheds ambassadører

Læs mere om vores frivillige

Vi samler medlemmer

Vi 'empower' vores medlemmer, så de kan støtte hinanden og udveksle erfaringer, så de får større selvværd og bliver bedre rustet til at tackle et liv med muskelsvind – og til at gøre sig synlige i samfundet.

Læs om vores fællesskaber

Vi skaber synlighed

Muskelsvindfonden fortæller om livet med et handicap, synligt som usynligt. En udfordring er nemlig samfundets manglende viden og fordomme om vores kompetencer, viden og ressourcer, som kan betyde, at drømmen om et job eller en kæreste er svær at indfri, når man har muskelsvind.

Læs om vores presseindsats

Vi arbejder for plads til forskelle, fordi det er den vigtigste forudsætning for, at mennesker med handicap kan deltage på alle niveauer af samfundslivet. Alle mennesker har noget værdifuldt at bidrage med, og derfor arbejder vi aktivt for at styrke deltagelsen og fjerne så mange begrænsninger i relationen mellem mennesker som muligt

Genveje

 • Icon

  Find medarbejdere

  Vi har en ekspert, som kan svare på dit spørgsmål

  Læs mere
 • Icon

  Presse

  Læs hvordan vi kæmper for vores mærkesager i pressen

  Læs mere
 • Icon

  Vores organisation

  Vi er en forening, som kan bevæge verden.

  Læs mere