Overblik: Politiske mærkesager

Mennesker med handicap kommer ofte i klemme, når de har behov for hjælp, men der er løsninger at hente.
Klik dig ind på seks aktuelle mærkesager for at forstå problemerne og finde løsninger.

 • Lige adgang til medicin

  Sjældne diagnoser får nej til ny og gavnlig medicin. Det er virkeligheden for en lille gruppe mennesker med muskelsvinddiagnosen SMA. Muskelsvindfonden arbejder for lige adgang til ny medicin og har en række politiske løsninger, som kan være med til at sikre, at alle får tilbudt ny medicin.

  Læs mere
 • Hjælperordning - ret til et selvstændigt liv

  Mennesker med fysiske handicap har ret til at leve selvstændige liv med job, familie og fritidsliv. Alt for mange har dog svært ved at få den hjælp, som de har behov for, men vi har løsningerne der, hvor loven ikke fungerer.

  Læs mere
 • Fleksibel hjælp til børnefamilier

  Børn med muskelsvind har ret til en hverdag med skole, leg og fritid ligesom klassekammeraterne. Et virvar af paragraffer gør det umuligt. Vi har en god løsning lige til at hapse. og den koster ikke ekstra.

  Læs mere
 • ALS-startpakker: Ret til hurtig hjælp

  Mennesker med alvorlige og hastigt fremadskridende sygdomme som f.eks. sygdommen ALS har ret til at få hjælp i tide. I dag risikerer de at vente i et år. Vi har løsningen.

  Læs mere
 • Ret til den rette hjælp

  Muskelsvindfonden peger på en hårdt tiltrængt retssikkerhedspakke, som en vej til at give handicapområdet en længe ventet og helt nødvendig hjælp, uden at det koster statskassen ret meget

  Læs mere
 • En national plan for det neuromuskulære område

  Danmark er bagud på det neuromuskulære område, når det gælder forskning, kliniske forsøg og behandling. Vi mangler en tydelig national handlingsplan, som skal være med til at forankre vigtig faglig viden herhjemme, stimulere forskningsmiljøet og i sidste ende sikre patienterne bedst mulige behandling.

  Læs mere

Vi kæmper med dig

Siden 1971 har vi igen og igen taget megafonen i den ene hånd og murerskeen i den anden. Vi er gået på barrikaderne, og vi har revet barrikader ned. Med et rehabiliteringscenter. Med Grøn. Med Musholm. Med Cirkus Summarum. Med debat, kommunikation, klare holdninger og politiske løsninger. Vi frygter ikke at skille os ud. Vi frygter at ‘blende in’.
Derfor bliver vi ved.

Aktivisme og engagement

Vil du være med til at kæmpe for plads til forskelle, så er du meget velkommen hos os. Kernen i Muskelsvindfonden er det enkelte medlem. Det er dig og dine vilkår, dine ambitioner og dit engagement, der er i centrum for alt, hvad vi gør.

Læs mere om, hvordan du kan være aktiv

Det går pengene til

Et godt liv med muskelsvind starter med at tro på sig selv og tro på, at alt i princippet kan lade sig gøre. I Muskelsvindfonden samler vi mennesker og bygger vigtige netværk, der kan vare mellem et øjeblik og et helt liv. Vi tilbyder rådgivning, vi skubber til fordomme og flytter holdninger og kæmper politisk for bedre levevilkår.

Læs hvordan vi arbejder

Plads til forskelle

Vi drømmer om en verden, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle. En verden hvor forskelle er det, der binder os sammen og ikke det, der splitter os.

Vil du være med?