Popcorn, farver, dans og musik er nogle af hovedingredienserne i den klassiske Cirkus Summarum-oplevelse. Men en succesfuld forestilling bliver målt på andet end popcornsalget. Når DR Big Bandet og Muskelsvindfonden går sammen om at skabe sommerens oplevelse for børnefamilier, skal de gå hjem med mere end popcornkrummer mellem tænderne. I Cirkus Summarum kan alle lege med – også de, der har et handicap

Læs også om Cirkusskolen, som 500 institutioner har deltaget i

Hoppeborge og gynger, der også kan bruges af børn i kørestol. Tegnsprogstolke ved bestemte forestillinger. Forståelse for at forskellige børn har forskellige behov. DR og Muskelsvindfonden kæmper for at skabe inklusion og mangfoldighed blandt en aldersgruppe, der knap nok har lært at udtale de to ord endnu. Børn i alderen 2-6 år.

Ifølge projektleder på Cirkus Summarum, Kat Lundbye-Christensen, betyder det dog ikke, at børn ikke forstår betydningen af ordene. Hos denne aldersgruppe er de psykiske barrierer over for det, der er anderledes, nærmest ikke-eksisterende. Derfor er det i virkeligheden meget simpelt og ligetil at skabe forståelse for mangfoldighed og inklusion blandt børn.

Mangfoldig børneunderholdning

Det er vigtigt for både DR og Cirkus Summarum, at de lever op til det ansvar, man har, når man i den grad har mulighed for at yde indflydelse på børn. Samarbejdet med Cirkus Summarum påvirker ikke kun de populære Ramasjangfigurer under sommerens forestilling, men hele indstillingen til inklusion og mangfoldighed tager DR også med sig hjem fra sommerturneen.

”Jeg drømmer om at vise endnu mere mangfoldighed på Ramasjang. Men der følger også et stort ansvar med i forhold til, at det indhold, vi laver, giver mening og er af høj kvalitet. Det må ikke ende med at fremstå pjattet eller påduttet,” siger Pelle Møller, redaktør på DR Ramasjang, som sagtens kunne forestille sig værter, der sidder i kørestol på Ramasjang.

Men det er vigtigt for ham, at det skal være talentet og ikke kørestolen, der taler.

”Hvis man har et talent, har man et talent. Jeg kunne godt tænke mig at se nogle værter, der enten sidder i kørestol eller har en anden kulturel baggrund, så det bliver naturligt for børn, at alle er forskellige. Det er naturligt at sidde i kørestol, og vi skal ikke se på det som noget anderledes eller forkert. Tværtimod er vi alle blot mennesker, og vi skal have lov til at lave, hvad end vi har lyst til. Også hvis det er at være vært på Ramasjang,” siger han.

Et kæmpe ansvar

For Kat Lundbye-Christensen handler det ligeledes om at leve op til et ansvar. For at leve op til ansvaret er det væsentligt, at mangfoldighed og inklusion kommer til udtryk i alle aspekter af Cirkus Summarum. Visionen er, at alle børn skal kunne indgå i en leg sammen. Handicap eller ej.

”Vi har berøring med utrolig mange børn henover en sommer, og jeg synes, vi har et kæmpe ansvar for at udtrykke Muskelsvindfondens ’plads til forskelle’ på et niveau, hvor børn kan være med. Vi har haft mange snakke om, hvilket indtryk vi gerne vil gøre på børn og deres forældre, og hvordan vi kan hjælpe dem, der falder uden for normalen. Det gør vi ved at bakke op om at styrke evnen til inklusion hos den aldersgruppe, vi arbejder med,” siger hun.

Kendskab til handicap fjerner fordomme

Cirkus Summarums arbejde med inklusion læner sig op ad en Socialstyrelsens rapport ”Børns holdninger til handicap” fra 2011. Rapporten viser, at personer, der har kendskab til mennesker med handicap, ikke har de samme fordomme og reservationer, som personer, der intet kendskab har. Desuden viser rapporten, at det kendskab, der opnås i barndommen, er med til at forme ens holdninger hele vejen op i voksenlivet.

”Når jeg ser børn i en karrusel på pladsen, er det helt naturligt, at der kører en kørestol rundt i karruselelementet. Dér synes jeg, vi er lykkedes med visionen om at skabe inklusion blandt børn.”
Kat Lundbye-Christensen, projektleder Cirkus Summarum

Netop derfor er det vigtigt for Kat Lundbye-Christensen, at Cirkus Summarum fokuserer på inklusion ved at informere og udbrede kendskab til, hvordan man kan arbejde med inklusion, så flest mulige børn kan komme i kontakt med andre, som afviger lidt fra normalen.

Cirkus med et ekstra lag

I Cirkus Summarum vil man kunne rumme alle børn. På cirkuspladsen er mange af de klassiske legepladselementer – lige fra gynger til karruseller – indrettet på en sådan måde, at man kan være med, selv om man sidder i kørestol. Kat Lundbye-Christensen understreger, at der på cirkuspladsen er meget fokus på fysisk udfoldelse for at rumme den vildskab, de fleste børn gemmer på. Men samtidigt at der også plads til de mere stille børn, som har mulighed for at udfolde sig kreativt med tegneaktiviteter og udklædning. Desuden bliver der taget hensyn, når der kommer henvisninger fra folk med særlige behov. Eksempelvis bliver nogle forestillinger tolket for døve og hørehæmmede.

”Jeg kunne godt tænke mig at se nogle værter, der enten sidder i kørestol eller har en anden kulturel baggrund, så det bliver naturligt for børn, at alle er forskellige.”
Pelle Møller, redaktør DR Ramasjang

”Vi er meget opmærksomme på at skabe en folkelig mangfoldighed, så alle kan se, hvad der sker omkring dem. Når vi laver Cirkus Summarum, forsøger vi at udtrykke mangfoldighed på alle fronter. Der er en mangfoldighed i Big Bandet og blandt artisterne. Der er en mangfoldighed blandt de frivillige, der er på pladsen. Der er mangfoldighed blandt dem, der sidder i publikum. På alle mulige planer oplever man mangfoldigheden live,” siger Pelle Møller.

Ifølge ham er det centralt for udbredelsen af mangfoldighed, at vi forholder os til, at der er nogle, der har et handicap. Det er væsentligt, at børnene tager denne mangfoldighedstanke med sig, når de går ud fra Cirkus Summarum.

”Jeg ser Cirkus Summarum som en vigtig oplevelse for børn, fordi det har et ekstra lag. De får både en god oplevelse med hjem, men bliver også gjort opmærksomme på, at de, der sidder i kørestol eller ser anderledes ud, kan være med på lige fod med alle andre. At vi alle sammen skal være her,” siger Pelle Møller.

Spørger man Kat Lundbye-Christensen, lykkes Cirkus Summarum med at skabe det ekstra lag og give børn noget mere end blot halvanden times børneunderholdning:

”Hver evig eneste dag, når vi er på cirkuspladsen, synes jeg, at vi lever op til vores ansvar over for børnene. Når jeg ser børn i en karrusel på pladsen, er det helt naturligt, at der kører en kørestol rundt i karrusel-elementet. Dér synes jeg, vi er lykkedes med visionen om at skabe inklusion blandt børn.”

 

Socialstyrelsens rapport ”Børns holdninger til handicap”

  • Undersøgelse blandt børn i 4.-6. klasse og deres holdninger til handicap. I forbindelse med undersøgelsen har børn på en række skoler beskæftiget sig med undervisning i handicap.
  • Formål: at opnå større viden om, hvorvidt man kan udvikle børns holdninger til handicap gennem målrettet undervisning om handicap.
  •  Undersøgelsen konkluderer: At der for børn – som for voksne – er sammenhæng mellem kendskab og holdninger til handicap.
    De holdninger, der udvikles i barndommen, tages ofte med ind i voksenlivet.
  • Efter at have arbejdet med handicap fik børnene et mere nuanceret syn på, hvad det vil sige at have et handicap og udviste desuden større åbenhed og rummelighed over for at være sammen med børn med handicap.

 

Foto fra Cirkus Summarum 2015: Mikkel Østergaard