Muskelsvindfonden oplever i stigende omfang, at mennesker med muskelsvind er tvunget ud i ankesager for at få den hjælp de har brug for og ret til.

Hvis du havner i den situation, er du altid velkommen til at søge efter svar på vores hjemmeside, hvor der er et omfangsrigt handicappolitisk arkiv.

Online svar hos DUKH

På hjemmesiden www.dukh.dk er der også mange spørgsmål og svar, der kan bruges i ankesager. DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet

Hjælp fra Muskelsvindfondens handicappolitiske team

Hvis du efter den almindelige vejledning fra socialrådgiverne i RehabiliteringsCenter For Muskelsvind (RCFM) har brug for yderligere assistance til en ankesag, kan du kontakte Muskelsvindfondens politiske team pr mail.

Vi kan henvise til relevante steder i vejledningen, principafgørelser fra Ankestyrelsen i lignende sager eller andet, der kan bruges som argumenter overfor kommuner, der træffer afgørelser, der er i strid med reglerne. Vi kan også gå dybere ind i ankesagen, hvis det handler om en principiel afklaring, der kan komme andre til gode.

 

Handicappolitisk team

Thomas Krog Teamleder
Jørgen Lenger handicappolitisk konsulent
Eva Christensen Handicappolitisk konsulent
Berit Byg Sundhedspolitisk konsulent
Danni Hillbrandt-Mogensen Socialfaglig konsulent