Muskelsvindfonden afholder Landsmøde 2020. Mødet bliver kort og uden sociale aktiviteter, og det foregår på både digitalt via Zoom og fysisk på Musholm Ferie Sport og Konference.

Landsmødet løber af stablen lørdag den 12. september 2020 kl. 11 – 15.

Vi har brug for at afholde Landsmødet

Muskelsvindfonden har mere end nogensinde brug for en stærk politisk ledelse til at føre foreningen igennem en af de sværeste perioder i foreningens historie. En stærk politisk ledelse forudsætter dedikerede bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer, der ved at de har medlemmernes mandat til at træffe svære beslutninger. Derfor er det vigtigt at gennemføre Muskelsvindfondens landsmøde den 12. september 2020.

Landsmødet er øverste myndighed og en gennemførelse af landsmødet sikrer foreningens fortsatte drift, respekten for demokratiet og de valgperioder, som vores tillidsfolk har forpligtet sig til. Af hensyn til smittesituationen er det ikke muligt at afholde landsmødet på normal vis.
Mange medlemmer føler sig utrygge ved at møde op fysisk, men det er Muskelsvindfondens bestyrelse meget magtpåliggende, at de medlemmer kan deltage digitalt i den demokratiske proces og ikke føler sig ekskluderet.

Derfor kan man i år vælge at deltage digitalt i Landsmødet med samme muligheder for at deltage i spørgerunder og afstemninger, som de der er til stede i hallen på Musholm. Det er dermed ingen fordel at være til stede på Musholm, hvor der heller ikke er planlagt andre sociale aktiviteter før eller efter selve dagsmødet. Vi begrænser med andre ord mødet til kun at omhandle den efter vedtægterne fastsatte dagsorden.

Rammerne for landsmødet, afstemning og meget meget andet, finder du her på siden om landsmødemodellen 2020 

Landsmødet følger den efter vedtægterne fastsatte dagsorden, som du finder her på hjemmesiden 

Læs også den officielle indkaldelse her: Off. indkaldelse 2020

Om COVID -19
Mere end nogensinde er svært at spå om fremtiden. Vi tager derfor løbende bestik af situationen vedrørende COVID-19 og handler derefter. Vedtægterne tillader ikke, at et landsmøde i Muskelsvindfonden kan gennemføres i en ren digital udgave. Det er vores vurdering, at både forsamlingsbegrænsningerne, vores fortrolighed med videomøder og den sundhedsmæssige situation tillader, at vi kan gennemføre en kombineret udgave af landsmødet den 12. september.

I lyset af den seneste udvikling i smittetrykket landet over, opfordrer vi til, at man bliver hjemme og deltager via live-streaming i Zoom. Digitale deltagere vil som de der vælger at møde op fysisk, få en ligeværdig oplevelse af Landsmødet.  

Kontakt

Der er kun få ledige pladser til det fysiske landsmøde, så kontakt Lene: lele@muskelsvindfonden.dk

Har du spørgsmål, så kontakt gerne medlemsafdelingen; Jens Spanfelt: jesp@muskelsvindfonden.dk eller Lene Lebech: lele@muskelsvindfonden.dk