Her finder du stort set alt der er værd at vide om Muskelsvindfondens Landsmøde 2020

Tilmelding til det digitale såvel som fysiske landsmøde
Det er vigtigt at understrege, at du skal tilmelde dig det digitale landsmøde, der foregår via zoom. Tilmelding til det digitale møde skal ske senest den 12. september kl. 10.00 her på hjemmesiden.

Medlemmer, der gerne vil deltage fysisk, har mulighed for at tilmelde sig ved at kontakte Lene Lebech på: lele@muskelsvindfonden.dk
Der er dog begrænsede pladser, og har du allerede tilmeldt dig, skal du ikke tilmelde dig igen.

Pris for deltagelse i det fysiske møde
Det koster 200 kr. pr. person at deltage i landsmødet på Musholm. Prisen inkluderer forplejning under selve dagsmødet.
Ønsker man at overnatte i forbindelse med landsmødet, enten fredag til lørdag eller lørdag til søndag, kan man booke et hus til særlig landsmøde-pris, 400 kr. pr. hus, direkte hos Musholm

Du kan også bestille forplejning direkte hos Musholm. Morgenmad 75 kr. pr. per. Frokost 75 kr. pr. per. og aftensmad til 115 kr. pr. per. Alle måltider leveres som take away direkte til husene og afregnes direkte med Musholm. (OBS: frokosten under landsmødet skal du ikke selv bestille). Det er vigtigt, at bestilling af forplejning sker sammen med booking af overnatning.

Afstemninger

Du kan afgive din stemme digitalt på selve dagen, også selvom du sidder hjemme og følger det digitalt. Når du tilmelder dig det digitale landsmøde, kan du samtidig angive, at du ønsker at stemme digitalt d. 12. september. Herefter får du sendt vejledning om hvordan du deltager i afstemningerne til det digitale landsmøde.

Alternativt skal du brevstemme – se neden for.

Alle afstemninger foregår digitalt gennem afstemningssystemet fra Assembly Voting. Alle, som er tilmeldt afstemningen, får adgang til stemmesystemet senest kl. 11 på dagen for landsmødet. Valgene åbnes for alle tilmeldte på selve dagen, i den rækkefølge der fremgår af dagsordenen.

Der vil være mulighed for support til alle, som stemmer på selve dagen.

Brevstemmer
Det er også muligt at brevstemme op til landsmødet. Afstemning pr. brev foregår som sidste år digitalt. Vi åbnet for digitale brevstemmer  og lukker den 9. september.
Link til brevafstemning sendes ud pr. mail. Du kan også finde information her: Landsmøde 2020

Har du brevstemt, men beslutter dig for at deltage i valget på selve dagen, skal du tilmelde dig det digitale landsmøde og afstemningerne. Det er i så fald de stemmer du afgiver på dagen der tæller med.

Fortryder du tilmeldingen til digitale afstemninger, og vil bibeholde brevstemmer, så skal du senest kl. 10 på dagen for landsmødet melde det, så dine brevstemmer ikke bliver trukket fra.

Kandidatpræsentationer, spørgsmål fra medlemmer og dirigentrollen
Landsmødet vælger en dirigent, som leder mødet og afstemningerne.
Alle beretninger, præsentationer op til valg og de efter dagsorden fastlagte gennemgange af regnskab mv. er optaget på forhånd, og afspilles via den digitale platform.
Via den digitale platform har du mulighed for at følge dagsordenen, stille spørgsmål til formandskandidater, bestyrelsens beretning og gennemgang af regnskabet. Du kan også deltage i valgene og hjemmefra afgive din stemme.

For de der deltager hjemmefra: Det udelukkende er mulighed for at stille spørgsmål digitalt i platformens såkaldte chatfunktion. Af den årsag vil dirigenten få assistance til at holde øje med de spørgsmål, som kommer ind via den digitale platform.
For de der er fysisk til stede: en mikrofon vil blive sendt rundt i hallen under spørgerunden. Her tages særligt hensyn til afstand og anvendes værnemidler.

Opstilling på selve dagen
Det er muligt at stille op til repræsentantskabet samt posten som næstformand og formandsposten på selve dagen. Deadline for opstilling er kl. 11 den 12. september, så man kan nå at komme med på stemmesedlen. Stiller du op på selve dagen er det ikke muligt at præsentere dit kandidatur, da alle præsentationer skal være fremsendt foreningen i form af film senest en uge inden landsmødet.

Du kan stille op på selve dagen ved at kontakte Michael Sølvsten på 2972 9151 senest kl. 11.

Dagsorden for mødet er fastsat af vedtægterne. Du finder dagsorden og vedtægterne på hjemmesiden: Officiel indkaldelse

OBS vedr. Kontingentbetalinger
Din stemmeret er afhængig af at du har fået betalt dit kontingent. Vær opmærksom på, at i forbindelse med brevstemmer og den digitale afstemning på dagen, er det vigtigt at man har angivet den korrekte adresse i sin medlemsprofil, og har husket at betale sit kontingent senest 5 hverdage før deadline. Det hænger sammen med at afstemningssystemet for brevstemmerne, og adgangen til stemmesystemet på selve dagen, sker ved et krydstjek af medlemskabet via den registrerede adresse i medlemssystemet. Derudover skal foreningens økonomisystem have mulighed for at registrere betaling af kontingent.

  • Deadline for betaling af kontingent, hvis du vil brevstemme er den 2. september
  • Deadline for betaling af kontingent, hvis du vil afgive digital stemme på selve dagen, er den 7. september

Møder du op fysisk på Musholm, og har du ikke fået betalt dit kontingent, så er deadline kl. 10 på selve dagen, så vi kan registrere din betaling og lukke dig ind i afstemningssystemet.

Ingen sociale aktiviteter
Landsmødet slutter kl. 15, og herefter er der ikke planlagt yderligere aktiviteter på Musholm. Da ingen skal føle sig udenfor ved at deltage i landsmødet digitalt, har vi besluttet at lukke fælleslokalerne på Musholm efter mødet, grundet det stigende covid-19 smittetryk. Det er således ikke de sociale aktiviteter, der er i fokus den 12. september, og man skal derfor ikke af den årsag vælge at deltage fysisk.

Du bedes selv bestille overnatning
Modsat tidligere år er din tilmelding til landsmødet ikke inkl. overnatning, men du kan selv bestille en overnatning direkte hos Musholm. Det samme gælder for forplejning ud over dagsmødet. Maden, som du bestiller, vil blive leveret som take-away fra Musholms køkken direkte til husene.
Overnatning og forplejning skal bestilles separat og direkte hos Musholm: musholm@musholm.dk

Vi følger udviklingen nøje
Vi følger naturligvis situationen omkring covid-19 nøje og tager løbende stilling til, hvordan landsmødet bedst muligt kan afvikles, så alle deltagere kan føle sig trygge og forsamlingsforbuddet kan imødekommes.

Vi vil løbende informere om landsmødet på hjemmesiden og i Muskelsvindfondens Facebookgruppe.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. landsmødet, eller vil du ændre din tilmelding og i stedet deltage hjemmefra efter at have læst ovenstående beskrivelse, kontakt gerne medlemsafdelingen: Medlemskonsulent Lene Lebech på lele@muskelsvindfonden.dk