Indkaldelse til Landsmøde 2022

Kære Medlemmer i Muskelsvindfonden

Der indkaldes hermed til ordinært landsmøde 2022 i Muskelsvindfonden

Lørdag d. 21. maj kl. 11.00 – 16.00. På Musholm Ferie-Sport-Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør

Læs hele indkaldelsen herunder

Mødet afvikles fysisk på Musholm, men har du ikke mulighed for at deltage, kan du følge med hjemmefra via livestreaming på platformen Zoom.

Vigtigt om cpr-nummer ved valghandling

Alle afstemningerne til valg af formand, næstformand og repræsentantskab foregår digitalt. For at valget bliver så sikkert og brugervenligt som mulig, skal Muskelsvindfonden som noget nyt anvende cpr-nummer som entydig identifikation ved brevafstemningen i 2022.

Gå derfor ind på medlemssystemet og indtast dit cpr-nummer, så du er klar, hvis du ønsker at brevstemme.

Deltager du i Landsmødet fysisk og ønsker at afgive din stemme på selve valgdagen, skal du have registreret din ankomst på Musholm inden kl. 10.00.

Deltager du i Landsmødet digitalt, skal du brevstemme digitalt i tidsrummet den 27. april – 18. maj kl. 12. Det er ikke muligt at stemme på selve dagen, hvis du ikke er fremmødt fysisk.

Dagsorden

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge Muskelsvindfondens vedtægt §5.13:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet.
  4. Fremlæggelse af planer for fremtidig virksomhed og budget for det indeværende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af næstformand.
  8. Valg til repræsentantskab.
  9.  Eventuelt.

Der er fremsat forslag til vedtægtsændring af Muskelsvindfondens repræsentantskab. Læs mere om forslaget til vedtægtsændring her.

Ønsker du at opstille til tillidshverv (formand, næstformand eller repræsentantskab) i foreningen, kan du iflg. vedtægterne melde dit kandidatur til dirigenten på selve mødet. Du kan også på forhånd motivere dit kandidatur med et indlæg på hjemmesiden og i medlemsbladet Muskelkraft og samtidig komme i betragtning for brevstemmer.

Kontakt kommunikationsafdelingen via hjemmesiden (under Landsmøde 2022) senest den 21. marts, hvis dit kandidatur skal med i Muskelkraft. For at komme med på brevstemmesedler er deadline den 25. april.
Du kan læse mere om de enkelte kandidater på Muskelsvindfondens hjemmeside allerede nu. De præsenteres efterhånden, som de melder deres kandidatur.

Digital afstemning

Du har ifølge Muskelsvindfondens vedtægter mulighed for at brevstemme. Dette foregår digitalt og i tidsrummet den 27. april – 18. maj. Kl. 12. Meddelelse om procedure for afgivelse af stemmer pr. brev udsendes sammen med link til stemmeseddel. Du kan læse mere om proceduren og adgangen til at afgive stemme pr. brev på Muskelsvindfondens hjemmeside.

Ligeledes vil afstemninger på selve Landsmødet også foregå digitalt. Mere om dette op til Landsmødet.

Om landsmødet

Landsmødet er Muskelsvindfondens højeste myndighed og den vigtigste begivenhed i foreningen hvert år. Det er rammen om vigtige beslutninger i foreningen, og stedet hvor du som medlem har mulighed for at komme til orde og deltage i debatten.

Som i tidligere år, vil jeg opfordre dig til at bidrage med dine input, og du kan også stille spørgsmål direkte til undertegnede forud for Landsmødet, hvis du gerne vil have et særligt emne debatteret.

Deadline for indsendelse af forslag til dagsorden er ifølge vedtægterne 14 dage inden mødet, dvs. den 7. maj.

I løbet af foråret vil der løbende blive informeret om landsmødet på Muskelsvindfondens hjemmeside og via nyhedsbreve.

Med venlige hilsner

Simon Toftgaard Jespersen
Formand for Muskelsvindfonden

Mail: simon@muskelsvindfonden.dk

 

 

Tilmelding

Suspekt, Carpark North, Andreas Odbjerg og Tessa spiller til jubilæumsfest

I over et halvt århundrede har Muskelsvindfonden skabt livsglæde og været med til at forme det gode liv for mennesker med muskelsvind. Vi inviterer derfor medlemmer, frivillige og samarbejdspartnere til et brag af en jubilæumsfest torsdag d. 19. maj på Musholm - to dage før landsmødet. Ses vi?

Læs om festen

Alt om valg til landsmødet

Zoom link til livestreaming

Skal du følge med via zoom? Så skal du anvende dette link:

Link til zoom

Læs bestyrelses beretning

Her kan du læse bestyrelsens beretning af formand Simon Toftgaard Jespersen 2022

Læs beretningen her

Brevafstemningen er slut

I 2022 kan du brevstemme i perioden 27. april kl. 12:00 – 18. maj kl. 12:00.

Læs mere

Program for
LM22

Jubilæumsfest, Landsmøde og Landsmødeaktiviteter - find det hele her.

Program

Ny strategi

Muskelsvindfondens nye strategi vil præge landsmødeweekenden. Med workshops fredag og under landsmødet lørdag. Du kan læse strategien her:

Mere for flere

Cpr-nummer
ved valghandling

Vil du stemme eller brevstemme til valget på landsmødet d. 21. maj, skal du indtaste dit cpr-nummer i vores medlemssystem senest d. 19. april, men helst i dag.

Læs og se hvordan

Hvem stiller op
til valget?

Her kan du læse om de kandidater, der indtil nu har indsendt deres præsentation.

Se oversigt over kandidater

Stiller du op?

Hvis du er kandidat til Muskelsvindfondens post som formand, næstformand eller som medlem af repræsentantskabet, kan du præsentere dit kandidatur ved at udfylde formularen her.

Klik her for at komme til formularen

Jubilæumsindsamling

I over et halvt århundrede har Muskelsvindfonden skabt livsglæde og været med til at forme det gode liv for mennesker med muskelsvind.

Vi er især optaget af at gøre en forskel for de yngste med muskelsvind, fordi de har særligt brug for støtte, rollemodeller, venskaber og oplevelser.

Så, påtænker du at give os en gave i forbindelse med jubilæet, må du meget gerne veksle den til støttekroner – de gør nemlig en større forskel for dem, det hele handler om.

Vi har gjort det nemt at støtte os – klik her

Forslag til
vedtægtsændring

Der er fremsat forslag til vedtægtsændring af Muskelsvindfondens repræsentantskab. Læs mere om forslaget til vedtægtsændring her

Find forslag til vedtægtsændring

De gældende
vedtægter

Vil du orientere dig i Muskelsvindfondens vedtægter, så kan du nemt finde dem

Find dem her

Har du spørgsmål til landsmødet?

Kontakt os endelig