Har du muskelsvind, har du et barn med muskelsvind, eller er du pårørende til en person med muskelsvind, er netværk med andre i samme situation noget af det mest værdifulde.

2/3 af Muskelsvindfondens medlemmer er eller har været med i en af de mange medlemsgrupper, som Muskelsvindfondens medlemsafdeling har taget initiativ til.

Grupperne er sammensat efter medlemmernes behov. Det vil f.eks. sige efter muskelsvinddiagnoser, alder, køn, geografi, pårørende, mødre, mobilitet osv. Nogle af grupperne er åbne grupper, hvor invitationer til gruppens aktiviteter sendes bredt ud i medlemsgruppen. Andre grupper er lukkede grupper – f.eks. forældregrupperne, hvor det er de samme familier, der mødes år efter år.

Medlemsgrupperne tilrettelægger selv deres aktiviteter med hjælp fra Muskelsvindfondens medlemskonsulenter og med økonomisk støtte fra foreningen. Aktiviteterne er typisk weekendkurser og temadage.

I 2016 er fordelingen af medlemsgrupperne følgende:

  • 9 forældregrupper for familier med et barn med muskelsvind
  • 17 grupper for unge eller voksne med muskelsvind
  • 13 pårørendegrupper for ægtefæller, voksne børn eller søskende til mennesker med muskelsvind

Vil du høre mere om medlemsgrupperne eller være med i en gruppe, kan du kontakte Jens Spanfelt i medlemsafdelingen. Se alle medarbejdere i medlemsafdelingen nedenfor.