Muskelsvindfonden har glæden af at byde Camilla Boel Nielsen velkommen på gangene på hovedkontoret i Aarhus. Camilla er 26 år og læser en professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Det laver jeg i min fritid:
Jeg går til konkurrenceskydning. Derudover kan rigtig godt lide at slappe af med en god bog, serie, film eller et spil på PlayStation, spille brætspil – gerne quizspil med venner eller min kæreste, gå til koncerter og andre kultur- og sportsbegivenheder, og så er jeg frivillig for Muskelsvindfonden på Roskilde Festival og Grøn Koncert, så det går det meste af mine somre med.

Bedste bog:
Jeg har ikke en decideret yndlingsbog, men den bog der har gjort størst indtryk på mig, har været Intet nyt fra Vestfronten af Erich Maria Remarque.

Sjoveste ferie:
Den sjoveste ferie jeg har været på, var da jeg i 2010 var med min højskole i Kina. Her ”besteg” jeg bl.a. den ikke handicapvenlige del af Den Kinesiske Mur i kørestol med hjælp fra fantastiske lærere og medstuderende og formåede desuden på ferien at skære mig på en spisepind.

Hvorfor søgte du en praktikplads hos Muskelsvindfonden?
Jeg ville gerne have en praktikplads, hvor jeg kunne komme til at arbejde med et projekt inden for mit speciale i Socialt entreprenørskab. Det var der rigtig gode muligheder for i Muskelsvindfondens medlemsafdeling.

Hvad skal du lave? Og hvordan (inddrager du fx medlemmer?)
Jeg skal undersøge, hvordan Muskelsvindfonden kan lave et projekt eller en medlemsaktivitet, som har fokus på, hvordan vores medlemmer eventuelt kan finde beskæftigelse som selvstændige.
I første omgang inddrages medlemmerne via et spørgeskema, som gerne skal afdække interessen for et sådant projekt blandt medlemmerne. Derefter inddrages medlemmerne via workshops, samtaler etc. med det formål, at Muskelsvindfonden og jeg i samarbejde med de interesserede medlemmer kan udvikle det endelige projekt. På den måde er det tænkt, at medlemmerne får mulighed for at være med til at skabe et projekt, som passer til dem, fremfor at jeg sidder og planlægger noget, som rammer forbi deres interesser. 

På hvilke områder tænker du, at du kan sætte nye perspektiver på Muskelsvindfondens arbejde inden for beskæftigelse/iværksætteri?
At Muskelsvindfonden og jeg gerne vil lave et projekt, der kobler beskæftigelse og iværksætteri/at arbejde som selvstændig, er i sig selv noget nyt. Men jeg håber på, at jeg sammen med medlemmerne og med hjælp fra mine redskaber fra mit studie, kan vende begrebet ”iværksætteri” eller kategorien ”at arbejde som selvstændig” lidt på hovedet. At vi kan komme væk fra at tænke, at det at arbejde som selvstændig er forbeholdt dem, der gerne vil have en 80 timers arbejdsuge, og i stedet tænke at det kan være for alle, som har lysten og interessen. At vi sammen og med hjælp fra erfarne iværksættere og andre samarbejdspartnere kan finde ud af, hvad der skal til for at nå i mål som selvstændig – uanset muskelsvind eller ej.

Hvad håber du på at få ud af det på et personligt plan?
Jeg håber først og fremmest, at jeg kan få afprøvet og opøvet den faglighed, jeg har arbejdet på gennem mit studie. Ét er at sidde med hovedet i bøgerne, noget andet er at få tingene til at fungere ude i virkeligheden, og det er jeg meget spændt på at få mulighed for. Derudover håber jeg på at blive udfordret på nogle af mine egne antagelser og holdninger, hvilket jeg håber på, at medlemmerne kan bidrage til ved først og fremmest at svare på spørgeskemaet og dernæst at deltage i de kommende workshops etc.

Yderligere vil jeg bare rigtig gerne lære noget nyt om den komplekse forening, som Muskelsvindfonden er, og hvordan foreningen på bedst muligvis kan være en relevant forening for medlemmer at være en del af.

Hvad glæder du dig mest til?
Muskelsvindfondens frokostordning! Nej, jeg glæder mig mest til forhåbentligt at skabe et projekt, som medlemmerne har interesse i at deltage i og som kan være med til at rykke noget for den enkelte. Men også et projekt som på sigt kan være med til at rykke på et holdnings- og samfundsmæssigt plan, hvor koblingen ”beskæftigelse og handicap” heldigvis ikke i så høj grad længere bliver betragtet som noget fuldstændig utænkeligt, men som stadigvæk kan forbedres betydeligt.

Lene Lebech er medlemskonsulent og har været i Muskelsvindfonden i 11 år. Hun har blandt andet beskæftigelse som fokusområde og sidder med i repræsentantskabets beskæftigelsesudvalg. Hun ser en stor værdi i at arbejde med praktikanter i forskellige projekter.

Hvad kan praktikanterne bidrage med, tænker du?
Lene: Praktikanter kan give os nye ideer og nye måder at arbejde/tænke på. De kommer med forskellige baggrunde, uddannelser mv. og kan med deres kompetencer være med til at tilføre nyt liv til medlemsafdelingen. Camilla ramte plet, da hun ansøgte om praktikplads. Vi havde i beskæftigelsesudvalget netop vendt muligheden for at undersøge støtte til iværksætteri, som en ny mulig beskæftigelsesindsats til medlemmerne, men har ikke ressourcerne pt. til at sætte en undersøgelse i gang. Det kan Camilla gøre nu.

Se hvem der ellers arbejder i Medlemsafdelingen

26 år

Alder

Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi Aarhus.

Studie:

Oksemørbradbøf med kartofler i ovnen og en rigtig god og tyk sovs til.

Yndlingsret: