Muskelsvindfonden har en sikkerhedsafdeling – Event Safety – der bl.a. står for vagtberedskab og førstehjælp på arrangementer som Grøn Koncert og Cirkus Summarum.

Storulykke-øvelse med Event Safety. Foto: Jakob Boserup
En tidligere storulykke-øvelse med Event Safety. Foto: Jakob Boserup

Event Safety har mere end 100 frivillige og i sidste weekend kom 21 flere til, da nye førstehjælpsassistenter færdiggjorde deres 6. og sidste uddannelsesweekend, siden de startede den 10. januar 2014. Alle 21 aspiranter bestod deres eksamen og fik roser med på vejen fra speciallægerne i den lægefaglige rådgivningsgruppe, der medvirkede som censorer. De nye assistenter blev testet i en skriftlig prøve, i et genoplivnings-scenarie, i et traume-scenarie med alvorlig tilskadekomst, i et akutsygdoms-scenarie og en række småskader.

Event Safety fik samtidig også 9 nye Event Vagter. Sammen med 9 sikkerhedsfolk fra Jelling Musikfestival og en enkelt deltager fra børnefestivalen Vilde Vulkaner afsluttede de den anden af to uddannelsesweekender, som til sammen giver 53 timers uddannelse i Crowd Safety.

Hele Event Safety’s Grøn koncert hold (bestående af både Event vagter og præhospitalt mandskab) var også samlet til træning forud for Grøn Koncert. Storulykker, håndtering af menneskemængder, førstehjælp, selvforsvar m.m. var forenet i skønt kaos, så alle færdigheder blev tunet.

Så kan sommeren roligt komme an…