Landets første Business Continuity Managers (BCM) fra Københavns Brandvæsen er netop færdiguddannede. Hele fire personer fra Muskelsvindfondens Event Safety Crew har taget uddannelsen, og kan dermed påtage sig rollen som sikkerhedsansvarlige på Muskelsvindfondens arrangementer.

Når Muskelsvindfonden afvikler store koncertbegivenheder i Danmark, så kommer sikkerheden for gæster, frivillige og medarbejdere i første række. Hver gang.  Men hidtil har der ikke været mulighed for at uddanne sikkerhedsansvarlige i Danmark. Det er det nu med den nye BCM-uddannelse.

Hos Muskelsvindfonden har de sikkerhedsansvarlige ansvaret for alle sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold i forbindelse med planlægning af koncerterne, afvikling af koncerten og nedtagning af koncertpladsen. Det er også den sikkerhedsansvarlige, der varetager kontakten med myndighederne og er operativ leder for sikkerhedsmandskabet under afvikling.

Siden august har 4 nøglepersoner fra Muskelsvindfonden været på uddannelse hos Københavns Brandvæsen i Business Continuity Management.

Uddannelsen favner en række discipliner, som både er relevante for den sikkerhedsansvarlige på en koncertplads, for en sikkerhedschef på en virksomhed og for en beredskabsleder i en offentlig forvaltning. Nøgleordene er nemlig risikostyring og fortsat drift.

Muskelsvindfondens sikkerhedschef Kasper Sønderdahl, der selv er uddannet i Crowd and Safety Management fra Bucks New University i England, har været med til at skabe den nye uddannelse i en tæt udviklingsdialog med Københavns Brandvæsen.

”Alle taler om robusthed i disse år. Beredskabet skal være robust. Men det skal sikkerheden også. De to går hånd i hånd”, fortæller Kasper Sønderdahl, der bl.a. har undervist på den del af BCM-uddannelsen, der handlede om håndtering af menneskemængder, beredskabsplanlægning og krisestyring.

Uddannelsen tager udgangspunkt i risikostyring og netop kortlægning af risici er helt afgørende for en sikker koncertafvikling.  ”På BCM-uddannelsen lærer vi at afdække de ting, der kan gå galt. Vi lærer gennem forebyggelse at reducere vores risici. Og ikke mindst så har vi lært, hvordan vi skal håndtere situationen, hvis det ind imellem går galt alligevel”, fortæller Christian Sejlund, der til daglig er skov- og landskabsingeniør hos Hjørring Kommune, men som donerer sin fritid til Muskelsvindfondens sikkerhedsafdeling og fremover skal varetage rollen som én af de sikkerhedsansvarlige på Muskelsvindfondens events.

Det samme skal Anna Sofie From, som til daglig er akutsygeplejerske på Bispebjerg Hospital: ”Uden sikkerhed på en koncertplads er vores gæster ilde stedt. Plan og forebyggelse skal være på plads. Men uden beredskab går det heller ikke. Hvis uheldet er ude skal koncertgæsterne selvfølgelig opleve et effektivt og kompetent beredskab, der kan håndtere alvorlige hændelser”, siger Anna Sofie From.

Sikkerhedschef Kasper Sønderdahl har svært ved at skjule stoltheden over de fire nøglefrivillige, som netop har afleveret den afsluttende opgave og bestået eksamen.

”Muskelsvindfondens evne til fortsat at afvikle koncerter og til at beskytte vores image – er også helt afgørende elementer, som vores medarbejdere nu er uddannet i at understøtte – takket være Københavns Brandvæsens uddannelse i Business Continuity,” siger Kasper Sønderdahl og ønsker alle kursisterne tillykke.

Vil du vide mere så klik ind på www.eventsafety.dk og www.brand.kk.dk/bcm

Grøn Koncert i Valby parken