Læs om skattefradrag
Sådan bruger vi pengene
Sådan samler vi penge ind
Klik her for kontakt

Skattefradrag
Som humanitær forening, godkendt efter ligningslovens § 8A, betaler Muskelsvindfonden ikke skat af bidrag og arv. Du kan derfor få skattefradrag for bidrag op til 16.300 kr. i 2019. I 2020 er beløbet 16.600 kr.

Ønsker du at benytte dig af fradragsretten, så skal vi have dit navn, CPR-nummer og adresse. Husk derfor at opgive disse informationer, når du laver en donation via vores hjemmeside.

Du kan kontakte økonomichef Mette Carlsen på enten 22 65 24 23 eller meca@muskelsvindfonden.dk for videre information.

Alle bidrag i løbet af et kalenderår tæller med, også hvis de er givet til forskellige foreninger. Foreningerne skal dog være godkendt efter §8A.

Beløbet vil stå på selvangivelsen under ‘Ligningsmæssige fradrag – Gaver til foreninger mv. Du skal stadig selv kunne fremlægge kvitteringer for beløbet. Medlemskontingenter, køb af informationsmateriale osv. kan ikke trækkes fra. Læs mere på SKATs hjemmeside her

Giv et bidrag

Sådan bruger vi pengene

Giv et bidrag til Muskelsvindfondens arbejde for at gøre livet nemmere for personer og familier, der har muskelsvind og ALS inde på livet.

Pengene går blandt andet til:

  • Støttegrupper for pårørende
  • Aktiviteter for børn, unge og voksne med muskelsvind
  • Mentorordninger for unge med muskelsvind
  • Projekter med fokus på dét at leve med muskelsvind og ALS.

Arbejde for at skabe et samfund, hvor der er plads til forskelle:

  • gennem politisk arbejde
  • gennem holdningsbearbejdelse ved at fortælle om livet med muskelsvind

Muskelsvindfondens følger desuden Isobros etiske retningslinjer for indsamlingsarbejde, og du kan her læse om Muskelsvindfondens Indsamlingsetiske retningslinier.

Sådan samler vi penge ind
Muskelsvindfonden samler primært penge ind til foreningens arbejde gennem Grøn, Cirkus Summarum og via salgsboder under Roskilde Festival.

Muskelsvindfonden sender også ansøgninger til nationale fonde, legater og ansøger om puljemidler i bl.a socialministeriet. Vi modtager hvert år arv og bårebidrag samt bidrag fra private virksomheder.

Vi modtager også private bidrag til Muskelsvindfonden arbejde via hjemmeside samt via internetsiden www.betternow.dk.

Tallene for foreningens indsamlingsaktiviteter fremgår af årsregnskabet, som kan læses her.

Endvidere henviser vi til Indsamlingsnævnet. som varetager alle myndighedsopgaver på indsamlingsområdet, herunder registrering og godkendelse af indsamlingaktiviteter.


Kontakt
Vil du gerne give et bidrag til Muskelsvindfondens arbejde, men helst bare vil lave en bankoverførsel – så er du hjertelig velkommen til det. Vores konto er: 5061 1011177 i Jyske Bank. Husk at mærke indbetalingen bidrag, samt oplyse cpr. nr., hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for skattefradrag.

Har du spørgsmål vedrørende gaver til Muskelsvindfondens arbejde, oprettelse af testamente eller bårebidrag er du velkommen til at kontakte os på enten 89 48 22 22 eller reception@muskelsvindfonden.dk