Som medlem af Muskelsvindfonden har du løbende mulighed for at følge med i, hvad der sker i repræsentantskabet.

Vi har besluttet, at der efter hvert møde udarbejdes et resumé til medlemmerne, som opsummerer de vigtigste emner og debatter, som blev behandlet på det seneste møder. Da resuméerne kun er for medlemmerne, skal du rekvirere et password for at få adgang til det lukkede websitet, hvor de ligger.

Password fås ved henvendelse til Rasmus Bach Andersen på raan@muskelsvindfonden.dk. Hvis man ønsker at få tilsendt en mail, når et nyt resumé oploades, skal man ligeledes kontakte Rasmus.