I Muskelsvindfonden prioriterer vi handicappolitik højt. Vi har mange resultater: f.eks. indførelsen af en hjælperordning, regler for dækning af merudgifter, når man har et handicap, oprettelsen af specialafdelinger for respirationsbehandling, vederlagsfri fysioterapi m.m.

Arbejdet med handicappolitik er stadig vigtigt, hvis mennesker med muskelsvind (eller andre handicap) skal have mulighed for at udvikle sig og deltage på lige fod som andre mennesker.

Vores team påvirker og kvalificerer Folketingets beslutninger, dels skal støtte medlemmer i ankesager og kommunal sagsbehandling, når medlemmer kommer i klemme.

Hvad finder du her?

På denne side finder du alle de handicappolitiske indlæg og nyheder, vi har bragt på hjemmesiden. Herunder en oversigt over de seneste indlæg, og i menuen til venstre er indlæggene opdelt efter emner.

Læs også om Muskelsvindfondens handicappolitiske aktiviteter generelt.