Vi er i Muskelsvindfonden løbende blevet spurgt, om man som arbejdsgiver i en BPA-ordning er berettiget til den jobpræmie på 25.000 kr., som arbejdsgivere får, hvis de opslår et ledigt job som akut-job og ansætter en hjælper, der ellers er i fare for at miste sine dagpenge.

Folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten har stillet spørgsmålet til socialminister Karen Hækkerup for at få afklaret, hvordan reglerne skal forstås.

Socialministeren har nu oplyst til Folketinget, at ”det er social- og integrationsministeriets opfattelse, at den borger, nærtstående, forening eller private virksomhed, som efter de ansættelsesretlige regler er arbejdsgiver i en BPA-ordning, kan få ret til en jobpræmie, hvis den pågældende ansætter en ledig omfattet af målgruppen i et akutjob som hjælper”.

Socialministeren tilføjer dog, at beløbet i givet fald er skattepligtigt.

Man kan naturligvis sige, at når alle andre arbejdsgivere kan score denne gevinst på 25.000 kr., så skal man også kunne, når man er arbejdsgiver i en BPA-ordning. Og jeg forstår også godt, at når Folketinget vedtager den slags regler, så kan man ikke begynde at undtage den ene eller anden gruppe af arbejdsgivere fra retten til jobpræmie.

Omvendt vil jeg dog gerne bemærke som min personlige holdning, at jeg finder det moralsk anstødeligt at tage imod pengene. Man får sin BPA-ordning, fordi man har et behov for hjælp. Vi insisterer på, at dette behov skal dækkes, men vi skal hverken filme os til et straffespark eller presse citronen til sidste dråbe.

BPA-ordningen er en fantastisk ordning, som vi skal værne om, og den tåler ikke, at nogen scorer en gevinst, som ikke har været tilsigtet med ordningen, hvad enten det sker på ulovlig eller lovlig vis. Muligheden for at få jobpræmien er med socialministerens udlægning af teksten fuldt lovlig; men man behøver jo ikke at række ud efter enhver tilgængelig krone i de offentlige kasser. Heller ikke den krone, der er lovligt tilgængelig.

Så ud over at vi nu har fået svar på spørgsmålet vil jeg gerne opfordre til at lade de penge blive i statskassen, også selv om man ansætter en hjælper, der er i fare for at miste sine dagpenge. Hvilket da kan være en glimrende ide. Jeg køber ikke argumentet om, at ”det er min ret”.

Vi står os bedst ved at være dem, der holder den moralske fane højt.

Ministerens svar i fuld ordlyd kan læses her.