Den 10. april 1986 var handicappolitisk en stor dag.

Denne dag diskuterede Folketinget for første gang den dengang helt nye hjælpeordning, som i praksis kun fungerede i Århus Kommune. Derfor blev den kaldt Århusordningen.

Tankevækkende, at denne debat holder 25 års jubilæum nogen lunde samtidig med at Muskelsvindfonden holder 40 års jubilæum. Det viser, hvor meget hjælpeordningerne og muligheden for at leve et liv som alle andre faktisk har fyldt i Muskelsvindfonden.

På mange måder blev det en meget fin debat, der gav anledning til, at Socialministeriet to år senere udsendte den første landsdækkende Vejledning om hjælpeordninger. Først mange år senere – i den første servicelov fra 1998 – kom hjælpeordningen ind i den egentlige lovgivning.

Imidlertid er det også slående, hvor mange af de konkrete problemstillinger som blev nævnt i debatten, der faktisk fortsat er aktuelle og relevante. Man må i sandhed sige, at “ting tager tid.

Jeg har valgt at fejre 25 års jubilæet for folketingsdebatten ved at lægge den samlede debat på Muskelsvindfondens hjemmeside, så alle kan læse den. Det er altid en fordel at kende sine rødder.

Lovforslaget og debatten kan læses her.

Jørgen Lenger