Folketingets Socialudvalg havde i dag indkaldt både sundhedsminister Astrid Krag (SF) og socialminister Karen Hækkerup (S) i samråd om respirationsbehandling.

Samrådet var ønsket af Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Hun ønskede oplyst, om de to ministre var enige i, “at det er uacceptabelt, at 500 svært handicappede borgere, der ifølge oplysninger i Radio24syv den 26. februar 2012, ikke kan trække vejret selv og lever med respirator i hjemmet, udsættes for livsfarlig behandling, og såfremt ministrene er enige, bedes oplyst, hvilke initiativer ministrene påtænker at tage, for at hjælperne fremover uddannes tilstrækkeligt til at udføre denne behandling”.

De to ministre gennemgik de gældende regler, men deres svar var ikke særlig konkrete, fordi de afventer to arbejdsgrupper, der forventes at gøre deres arbejde færdigt i løbet af 1-2 måneder. De udtrykte dog begge en positiv vilje til at løse problemerne omkring respirationsbehandling, og allerede af den grund var samrådet vigtigt og positivt. Vi har brug for en sådan bekræftelse engang imellem, indtil problemerne er løst.

Samme positive holdning fandt vi hos de to partier, der sagde noget under samrådet, Venstre og Dansk Folkeparti, og navnlig var det opmuntrende at opleve, at Hans Andersen fra Venstre og Karina Adsbøl og Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti fremtrådte yderst kompetente og tydeligvis havde sat sig ordentlig ind i tingene.

Hans Andersen rejste også den særlige problemstilling, som respiratorbrugere med BPA oplever i Region Hovedstaden, hvor de (som Hans Andersen udtrykte det) “gør livet surt” for folk ved at de må acceptere to forskellige hjælpeordninger samtidig. I betragtning af hvor mange emner et folketingsmedlem arbejder med er det simpelt hen en ren fornøjelse at opleve en politiker, der i den grad afslører, at han har forberedt sig, har lyttet og ved, hvad han snakker om.

Hans Andersen forsøgte i flere omgange at få de to ministre til at tilkendegive, at det må være en målsætning, at hjælpen kan ydes af én og samme hjælper, uanset om det er BPA eller respirationshjælp. Det lykkedes så ikke, i hvert fald ikke ved denne lejlighed, nok mest fordi de to arbejdsgrupper fortsat er i gang, og den slags plejer ministre uanset partifarve at have stor respekt for.

Tilbage står, at sundhedsministeren mellem linjerne antydede en løsning på den rejste problemstilling, der både indebærer, at hjælpere hos respiratorbrugere tilbydes en uddannelse og samtidig tager højde for, at respiratorbrugere er meget forskellige og har behov for hjælp til oplæring af hjælpere i meget forskelligt omfang. Blandt andet er der mange respiratorbrugere med muskelsvind, der har så mange års erfaring med brug af respirator, at de fuldt kvalificeret selv kan oplære deres hjælpere.

Planen er, at de to nedsatte arbejdsgrupper vil fremlægge deres konklusioner inden udgangen af juni måned, og da jeg selv er medlem af den ene gruppe, kan jeg kun bekræfte, at dette vil ske, og at der også tegner sig nogle ganske brugbare forslag til løsning af langt de fleste problemstillinger om respirationsbehandling.

Samrådet kan i øvrigt ses eller genses på Folketingets hjemmeside ved at klikke her.

 

Jørgen Lenger