”Kommunen kan ikke politisk beslutte, hvornår der skal bevilges hjælpemidler efter servicelovens § 112.”

Så klar en melding gav Ankestyrelsen til Ringkøbing-Skjern kommune, da kommunen havde afvist at bevilge en transportkørestol til Kirsten Holst, der har muskelsvind. Kirsten Holst ankede og fik ret. Kommunen brugte det politisk vedtagne kommunale serviceniveau som begrundelse, men den går ikke. Serviceloven skal – selvfølgelig – overholdes.

Muskelsvindfonden har i den seneste tid oplevet, at kommunale serviceniveauer er blevet et vigtigt redskab i kommunernes nedskæringer overfor mennesker med handicap. Det virker efterhånden som bredt accepteret i kommunale kredse, at man kan sætte de begrænsninger, man har lyst til, når bare formålet er at spare penge. Ofte går kommunerne dog så langt over stregen, at Ankestyrelsen er nødt til at minde politikerne om, at selv kommunalt vedtagne serviceniveauer skal overholde loven.

Du må selv betale

I Kirsten Holsts tilfælde fik hun i juni 2017 en mail fra en kommunal sagsbehandler, hvor der stod: ”Det er politisk vedtaget, at der ikke bevilges transportkørestole i Ringkøbing-Skjern kommune. Borgeren skal selv indkøbe disse.”

Kirsten og hendes mand svarede:
”Hvis vi skal betragte det som et egentligt afslag på vores ansøgning, undrer vi os over, at afgørelsen er helt uden henvisning til, hvilken paragraf du træffer afgørelsen ud fra. Der er ingen klagevejledning. Og afgørelsen er helt uden nogen form for relevant begrundelse i forhold til Kirstens individuelle behov. Vi vil derfor godt genfremsætte vores ansøgning. Har I brug for at få en uddybning af Kirstens behov for en kørestol, står vi naturligvis til rådighed.”

Det fik ikke sagsbehandleren til at tænke sig om. Hun gentog, at det politisk var vedtaget, at Kirsten ikke kunne få den ansøgte hjælp. Desuden henviste hun til, at Kirsten skulle udfylde en bestemt formular, hvis hun ville have en egentlig afgørelse med mulighed for at anke.

Sagen endte i Ankestyrelsen

Tiden gik. Kirsten udfyldte formularen. Kommunen fastholdt sit afslag, og sagen endte i Ankestyrelsen. 8 måneder efter ansøgningen på et ret simpelt hjælpemiddel er sagen nu kommet tilbage fra Ankestyrelsen. Kommunen kunne ikke meddele afslag med den givne begrundelse.

Ankestyrelsen skriver blandt andet:
”Vi er opmærksomme på kommunens oplysninger om, at Ringkjøbing-Skjern Kommune ikke bevilger transportkørestole udelukkende til udendørs brug. Vi bemærker hertil, at kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af en borgers konkrete behov for et hjælpemiddel. Kommunen kan således ikke politisk beslutte, hvornår der skal bevilges hjælpemidler efter servicelovens § 112.”

En god forretning for kommunen at lave ulovlig sagsbehandling!

Kirsten Holst kunne ikke vente så mange måneder på sin transportkørestol, så hun købte selv det hjælpemiddel, hun havde brug for. Da man ikke kan søge kommunen om støtte til hjælpemidler, man selv har købt, endte den ulovlige sagsbehandling med at være en god forretning for Ringkøbing-Skjern kommune.

Forhåbentlig forstår kommunen Ankestyrelsens direkte besked, så serviceniveauet bliver gjort lovligt, og andre i Kirstens situation fremover kan få den hjælp, de har ret til og brug for.