Respirationscentrene holder møde om det i februar måned.

Vi har i årenes løb haft en række uheldige oplevelser, når respiratorbrugere er blevet indlagt på lokale sygehuse uden indsigt i respirationsbehandling.

Blandt andet derfor anbefalede en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen i november 2012, at der ved respirationscentrene skal oprettes en fælles, tværgående vagtfunktion med døgndækkende telefonrådgivning på speciallægeniveau uden for normal arbejdstid, så de lokale sygehuse kan søge råd og vejledning.

Arbejdsgruppen fremlagde også en række andre anbefalinger, og nogle af dem er ved at blive realiseret, men lige nøjagtig vagtfunktionen lader vente på sig.

Det fik folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten til at rejse sagen i Folketinget, hvor hun bad sundhedsminister Astrid Krag om at ”redegøre for, hvor langt respirationscentrene er nået med at etablere den døgnbemandede permanente vagtfunktion på overlægeniveau, som en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen anbefalede for et år siden, herunder redegøre for udgifterne hertil samt om regionerne vil blive tilført penge til dækning af disse udgifter.”

Sundhedsminister Astrid Krag har derfor bedt Danske Regioner om en udtalelse. Danske Regioner oplyser blandt andet, ”at respirationscentrene har etableret lokalt forankrede løsningsmodeller, hvor der er adgang til relevant sundhedsfaglig rådgivning, og som sikrer, at respirationsbrugere er sikret sufficient dækning af deres behov hele døgnet.”

I forhold til spørgsmålet fra Stine Brix svarer Danske Regioner, at ”der er planlagt møde mellem respirationscentrene i februar 2014 med henblik på at iværksætte en proces om at få etableret en telefonvagtordning, som lever op til anbefalingerne.”

Sundhedsminister Astrid Krag tilføjer, at Sundhedsstyrelsen følger området som led i den løbende specialeplanlægningsproces.

Spørgsmål og svar kan læses i fuld ordlyd ved at klikke her.